Præsentation af landbrug til bortforpagtning i Polen:

Sag nr. L00529PL:

1.500 ha planteavlsejendom til bortforpagtning.
Beliggenhed:


Zachodniopomorskie, Polen (Vest Pommeren).

Rets status:

Ca. 1.500 ha i privateje.

Juridisk ejer:

'Polske fysiske personer'.

Bortforpagtning:

Ejeren af denne ejendom udbyder sin bedrift til bortforpagtning.

Forpagtningen omfatter ca. 1.500 ha landbrugsjord, bygninger og evt. maskiner.

EU-tilskudsrettigheder (Betalingsrettighederne) medfølger til de udbudte arealer.
Betalingsrettighederne tilbageleveres til ejer ved ophør af kontraktperiode.

Ejendommen udbydes i første omgang til forpagtning i en periode på op til 10 år.
Forpagtningsperioden kan begynde efter høst og indtil 30. april det følgende år.

Beskrivelse:

Veldrevet landbrugsejendom på ca. 1.500 ha, beliggende i Vest Pommern i Polen.

Bonitetsklasser:

  • ca. 400 ha er klasse IV
  • ca. 900 ha er klasse V
  • ca. 200 ha er klasse VI

Ejendommen drives i dag med traditionel planteavl og en mælke- og kødkvægs besætning.

  • ca. 400 stk. kvæg, heraf:
    • ca. 100 stk. malkekøer
    • ca. 100 stk. Limousine kødkvæg - der er på græs hele året.
    • kalve og ungdyr

Jorden er holdt i god landbrugsmæssig stand, i god kultur med korrekt dyrkning og gødning.
Hvert år gødes jorden blandt andet med ca. 60.000 kubikmeter gylle fra en nærliggende svinefarm. Det dækker ca. halvdelen af næringsstofbehovet.

De nuværende hovedafgrøder er hvede, raps, majs, rug, havre, lupin.

Den lette jordkvalitet gør ejendommen specielt velegnet til dyrkning af bla. kartofler, grøntsager og jordbær.

Ejendommen har et ca. 8 år gammelt vandingsanlæg installeret, med en kapacitet til kunstig vanding af ca. 750 ha.
Vandingsanlæget forsynes bla. med vand fra en stor sø, der er beliggende på arealet og leverer vand igennem et ca. 30 km langt rørsystem.

Bygninger:
Tre kvægstalde, to kalvestalde, to lader, to hydroforer, lastvogn til 60 tons, aktivt destilleri med produktion af op til 2 millioner liter spiritus, siloer, to brændstofdepoter, et lager til gødning og andre.
Seks kornlagre med en kapacitet på 8.000 tons plus tørreri og en opbevaringsbase, i en afstand af 40 km, med en kapacitet på 10.000 tons med tørreri.

Ejeren beskæftiger sig med køb og opbevaring af korn.

Mulighed for yderligere investeringer:

Der foreligger en byggetilladelse til et 1 MW biogasanlæg og til modernisering af kostald.

Nuværende benyttelse:

Planteavl, mælkeproduktion og kødproduktion.