Landbrugsjord i Letland sælges:


Ref. nr: L00419LV
1500 ha landbrugsjord i Letland sælges.

I alt ca. 1570 ha planteavlsejendom, hvoraf ca. 1.000 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov. Landbruget er beliggende i Ludza distrikt i Letland, op imod den russiske grænse og er, via en dansk holdingstruktur, ejet af et veletableret lettisk selskab, med en positiv historie, både i den lokale kommune og i RSS (Rural Support Service). Selskabet modtager støtte fra EU strukturfondsmidler.

De samlede 1.000 ha landbrugsjord er holdt i god landbrugsmæssig stand, i god kultur med korrekt dyrkning og gødning. Boniteten er klassificeret fra gennemsnit til god. Muldlaget indeholder omkring 10% ler, 5% silt, 80% sand og 5% humus. Under top laget er der et naturligt dolomitkalk holdigt lag, der naturligt regulerer jordens surhedsgrad, så kalkning kun er nødvendig i en meget begrænset omfang for at opnå den optimale surhedsgrad. Dette underlag er fugtholdigt og der giver en dyrkningssikker jord.

Ejendommen er for tiden forpagtet ud til en lettisk landmand, der har sin egen gård i nabolaget. Denne forpagtningsaftale kan fortsættes eller opsiges i forbindelse med en handel.

Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og byg.