Præsentation af landbrug til salg:

Sag nr. L00419LV:

Ca. 1566 ha planteavlsejendom i Letland,
hvoraf ca. 1161 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov.Beliggenhed:

Ludza distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 1.566 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskab med begrænset ansvar, med en positiv historie i både lokale kommune og i RSS (Rural Support Service). Modtager støtte fra EU strukturfondsmidler.

Benyttelse:

Planteavl.

Agerland:

ca. 1.161 ha er velforvaltet landbrugsjord.
Bonitet: Fra gennemsnit til god.
Landbrugsjorden er i god sædskifte, kalket og gødet.

Skov:

ca. 137 ha blandet skov.

Bygningsområde:

ca. 3,3 ha.

Vigtigste markafgrøder:

Hvede.
Raps.

Bygninger:

Ejet: Ca. 900 m2 lager-/maskinhal. Bygningsparcel: Ca. 3,3 ha.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.