Nedenfor ses et udvalg af landbrug til salg i Polen, Litauen, Letland og Estland.

Kontakt os for yderligere information, aftale og fremvisning.

Hvis du ikke lige finder det du søger efter her på siden; så hører vi gerne fra dig, da vi har en række ejendomme undervejs, som endnu ikke er lagt ud på nettet.

De fleste transaktioner foregår som diskretionssalg, så det er derfor en god idé at være registreret i vort kartotek, uanset om du er køber eller sælger.Sag nr. L00035PL:

En enestående planteavlsejendom, bestående af ca. 1000 ha vel arronderet landbrugsjord, landbrugsbygninger og et palads.

Af de ca. 1000 ha er over 980 ha godt dyrket landbrugsjord i en meget god kultur.

Driftsselskabet ejer ca. 600 ha landbrugsjord, og forpagter yderligere ca. 400 ha indtil 2023. Der foreligger en forkøbsret til den forpagtede jord.

En særdeles veldrevet og dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med meget god jordkvalitet.

Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og sukkerroer.

Placeringer til en eksisterende vindmøllepark med 17 stk. Vestas V112-3.075 MW vindmøller og en transformerstation er udlejet.


Se præsentation her   Kontakt os for yderligere information  

Ref. nr. L00559LT:

500 ha økologisk planteavlsejendom i vestlige Litauen til salg.

Veldrevet økologisk landbrugsselskab med ca. 500 ha, godt konsolideret landbrugsjord af god kvalitet.

Jorden er holdt i god landbrugsmæssig stand og kultur med korrekt rotation og dyrkning.

Områderne er hovedsageligt flade eller let bølgende. Velegnet til effektiv planteproduktion.

Den nye ejer kan fortsætte det økologiske landbrug. Dette kan være en fordel, da økologiske kvoter er begrænsede og efterspurgte. Økologiske landmænd får ca. 350 EUR/ha i EU-betaling.


Ejeren tilbyder landbrugsvirksomheden til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Ref. nr. L00545LT:

515 ha konventionel landbrug i centrum af Litauen til salg

 • Stort potentiale for den unge 'agro-udvikler'.
 • Landbrugsselskab med 15 ha ejet jord og 500 ha jord, lejet af private udlejere.
 • I sovjettiden var gården hovedbasen for en stor kollektiv gård. Mange af de gamle landbrugsbygninger findes stadig, med f.eks. garager, lagerbygninger, pakhuse, tørretumblere osv. Et godt brugt maskinudstyr er inkluderet.
 • Ejendommen er i normal drift med dyrkning, rotation og gødskning, men der er behov for innovation og introduktion af nye moderne drifts- og vedligeholdelsesmetoder m.v.
 • Stort potentiale i de store flade marker, der er velegnede til effektiv planteproduktion.

Mulighed for opstart med en relativt lille kapital.


Ejeren tilbyder at sælge landbrugsselskabet i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  Vil du være mælkeproducent ?
Så er der nu mulighed for at erhverve Litauens nok mest moderne mælkegård til en overkommelig pris !

Ref. nr. L00558LT:

785 ha konventionel mælke-, kødkvæg- og planteavlsejendom i centrum af Litauen udbydes til salg.


Bygningernes samlede areal er 32.800 kvm.
En af dem en ny robotmælkekvægstal med 120 pladser.
Stallen, der blev bygget i 2015 med støtte fra Den Europæiske Union, er den mest moderne i landet.

Landbrugsarealer:
735 ha er lejet af den litauiske stat:

 • 2 lejekontrakter på et samlet areal på ca. 174 ha, med en restløbetid på 5 år.
 • 17 lejekontrakter på et samlet areal på ca. 561 ha, med en restløbetid på 25 år.
34 lejekontrakter med private udlejere, på et samlet areal på ca. 51 ha.

Derudover er der dyr og maskiner.Virksomhedens vigtigste aktiviteter:
 • Produktion af mælk.
 • Produktion af kødkvæg.
 • Produktion af malke- og kødkvæg til opformering.
 • Produktion af korn og flerårigt græs.
 • Produktion af sædekorn.


Ejeren tilbyder alle aktier i selskabet til salg. Kontakt os for yderligere information  


Ref. nr. L00556LT:

Investeringsobjekt;

312 ha naturbeskyttelsesområde, til salg i centrum af Litauen.

Ca. 100 ha lav kvalitet skov og ca. 200 ha vand og vådområder.

 • Væsentlige årlige EU-subsidier til bevarelse af naturressourcer.
  Nogle foruddefinerede krav skal være opfyldt for at få EU-betalinger, f.eks. siv og græs skal slås en gang om året.
 • Ved siden af EU-betalingen er det muligt at få yderligere indtægter fra f.eks.
  • fra udnyttelse af skove (lav kvalitet) eller at sælge skoven separat, da EU-betalingerne ikke afhænger af skovområderne.
  • fra tørvemoseproduktion. Jorden indeholder store mængder tørvemose (vådområderne blev skabt ved minedrift af tørvemosen i fortiden)
  • fra dyrehold (f.eks. kødkvæg)
  • fra fiskeavl
  • fra yderligere EU-fondsstøtte

 • Området ligger i én af de regionale parker, hvor nogle aktiviteter er begrænset.
 • Der er mange vilde dyr i området.
  Stedet er elsket af jægere.

  Forvent 10%+ afkast på investeret kapital.

Ejeren tilbyder jorden til salg i en hurtig transaktion på grund af alder. Kontakt os for yderligere information  


Ref. nr. L00555LV:

226 ha fritidsgård til salg,
beliggende i den sydlige del af Letland, kun 70 km fra Riga.

Potentiale for mange fritids- og fornøjelsesaktiviteter,
for en relativt lille investering.


Bedriftens ejendom inkluderer:

 • 226,4 ha grund
  gården består af 5 grundstykker (4.56 ha, 20.6 ha, 55.9 ha, 74.0 ha, 71.4 ha)
 • Beboelseshus m.v., mursten bygning, 18x60m / 1089 m2;
 • 2 stykker metalbygning udhus, 12x100m / 1200 m2 hver;
 • 3 kunstige damme;
 • 35 - 40m dyb vandboring;
 • I de sidste par år har gården beskæftiget sig med opdræt af oksekød.
 • Området er delvis indhegnet (samlet hegnlængde - 14 km og er forbundet til elhegn).

Sag nr. L00476LV:

360 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland

Arealet er opdelt som følger:

 • Landbrugsareal: 305,7 ha
 • Skov: 40,1 ha
 • Vand/åbne kanaler: 9,0 ha
 • Bygningsarealer: 3,2 ha
 • Veje: 0,5 ha
 • Andet: 1,2 ha


Ejendommen er dansk ejet gennem en holdingstruktur og sælges på grund af generationsskifte.


Sag. nr. L00553LT:

550 ha konventionel planteavlsejendom i centrum af Litauen til salg.

 • Jord:
  • 200 ha privat ejendom
  • 350 ha forpagtet jord

 • Jordkvaliteten er meget god.
  Over 50 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Nogle af markerne har 62 point (grundlæggende, maximum).
 • Maskiner
  • Traktorer og andet maskiner er ganske nyt (mest 3-5 år).
  • 2 mejetærskere (John Deer, 2004 og 2007).
 • Ejendommen inkluderer også ny garage/værksted.
 • Jord er godt konsolideret, 2 personer er nok til at drive en gård. I øjeblikket drives det af far og søn.
 • Gården er på et godt strategisk sted, ikke langt fra Kaunas.
 • Der er en meget god vejadgang til gården.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00552LT:

Ca. 300 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Jord:
  • 80 ha privat ejendom
  • 220 ha forpagtet jord

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.

 • Den største afstand fra gårdens centrum til markerne (20 ha) er 14 km. Alle de andre felter ligger i 3 km afstand. Generelt er jord godt konsolideret.
 • Muligheder for at erhverve mere jord.
 • Maskiner
  • Gården er udstyret med alle nødvendige maskiner.
 • Bygninger
  • Værksted (450 m2)
  • Lagerbygning (980 m2)
  • Beboelseshus (150 m2)
  • Alle bygninger er af god kvalitet.
 • Der er 3 damme i nærheden af bygningerne.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00551LT:

Ca. 310 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • Privat ejendom:
  • Landbrugsareal - 262,79 ha
  • Skove - 31,56 ha (Kun 5 ha er god skov. Resten er lav værdi skov)
  • Vand - 6,51 ha (3 damme)
  • Bygninger - 3,57 ha
  • Have - 0,23 ha
 • Forpagtet jord:
  • Landbrugsareal - 8,10 ha
 • Jordkvaliteten er ca. 36-42 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.
 • Jorden er meget godt konsolideret (største afstand er 1-1,5 km fra gårdens centrum)
 • Bygninger:
  • 4 kvæg stalde
   • 1424 m2 for 100 kvæg
   • 950 m2 for 100 kvæg
   • 637 m2 for 42 kvæg
   • 303 m2 for 28 kvæg
  • Kornlager 555 m2 for 500 t
  • Halvtag 1778 m2

  • Beboelseshuse
   • 591 m2
   • 89 m2

  • Andre bygninger:
   • 2 vandboringer
   • Skure
   • Gylletanke (3 stk)
   • Ensilagesiloer (6 units)
   • Tankanlæg
   • Grøntsags lagerhuse
   • Drivhus
   • Sauna
 • Alle bygninger er ret nye og af god kvalitet.
 • Besætning
  • Ca. 100 malkekøer
  • Ca. 150-200 ungdyr
 • Ca 2 t mælk per dag
 • Malkeplatform (10 pladser)
 • Alt nødvendigt maskineri og udstyr

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00538LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom i østlige Litauen til salg.
Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • God jordkvalitet.

 • Velafrundede marker, beliggende omkring bygningsområdet.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv kornproduktion.

 • Jordbunden er holdt i god landbrugstilstand, i god kultur med passende dyrkning og gødning.

 • Ca. 30% af landet er privatejet.
  Ca. 70% er forpagtet.

 • Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Tilstrækkeligt maskinpark.

Sag. nr. L00550LT:

Ca. 1.200 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.


 • Juridisk ejer: aktieselskab (Objektet til salg).

 • Ca. 250 ha privat ejendom.

 • Ca. 950 landbrugsjord lejet af private udlejere.

 • Jorden er ret godt konsolideret. Den største afstand fra basen er 5-6 km.

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point ifølge litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi vurderer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sandblandet ler'.

 • Ca. 600 dyr i alt, hvoraf ca. 330 er malkekøer.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Godkendt for at få EU-støtte til maskiner. Det skal bruges indtil september 2020.

 • Mulighed for at erhverve mere jord.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00445PL:

1.000 ha planteavlsejendom i Polen.

Polsk anpartsselskab (Sp. z o.o.), med mere end 1.000 ha velforvaltet landbrugsjord, beliggende i det nordøstlige Polen, tæt ved Østersøen.

Af de ca. 1.000 ha landbrugsjord er ca. 630 ha i privat eje og ca. 376 ha er forpagtet af KOWR (Nationalt Center for Landbrugsstøtte) indtil 2025.

En dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med god jordkvalitet, i et område med et gunstigt kystklima for effektiv planteavl.

Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning. Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og byg.

Aktionærerne tilbyder alle anparter i selskabet i diskret salg.

Kontakt os    for aftale, yderligere informationer og præsentation. Se billedserie her  


Sag. nr. L00547LT:

Ca. 200 ha konventionel kødkvægs- og hesteavlsejendom til salg i vestlige Litauen.

 • Ca. 100 ha privat ejendom.

 • Ca. 100 ha forpagtet af staten.

 • De fleste af markerne ligger under 5 km fra gårdens centrum.

 • Fra god til meget god jordkvalitet:

  • Ca. 36 ha med ca. 35 point
  • Ca. 164 ha med ca. 50 point
   i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.

 • Mulighed for at erhverve ca. 150 ha mere jord.

 • Ca. 200 stk kvæg og ca. 50 heste.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Der er ingen EU-forpligtelser.

 • Godt stuehus og sauna inkluderet.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00533LT:

Veldrevet 700 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, opdelt i 3 områder.
  (Intern afstand omkring 25 km)

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende.
  Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 4/7 af jorden er privatejet.
  Ca. 3/7 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00536LT:

Knap 600 ha veldrevet konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

Ca. 80 ha er privatejet og ca. 500 ha er forpagtet.

 • Veldrevet landbrugsejendom med god jordkvalitet.

 • Store velarunderede marker, der næsten er i et kompleks.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Gode, robuste og centralt lokaliserede bygningskompleks, med gode værksteds -, korntørings -, lager og kontor faciliteter.

 • Veldisponeret maskinpark

 • Relativt lav investering. Meget velegnet til en opstart.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00503LT:

Ca. 500 ha konventionel planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Velrunderede marker, beliggende i nærheden af gården.

 • Næsten hele jorden er privatejet og næsten konsolideret til et område. Langtidslejekontrakt på mindre del af jord.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Meget gode kontor-, værksteds-, garage- og lagerfaciliteter.

 • Bygningerne er blandt andet velegnede til kødkvægsproduktion.

 • Godt nyere stuehus(Behov for indvendig renovering).

 • Ejendommen er beliggende i et meget naturskønt område.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00516LT:

Veldrevet 1.000 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Vel runderede marker, i et lidt kuperet terræn.

 • Ca. 1/3 af jorden er privatejet. Ca. 2/3 er forpagtet.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Gode kontor-, værksted-, garagefaciliteter.

 • Nye korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00540LT:

Veldrevet 1.000 ha økologisk planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Jorden er hovedsageligt privatejet og konsolideret i næsten et stykke.

 • Store velrunderede marker, beliggende i nærheden af gården.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Gode kontor-, værksted-, garage-, korntørring- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.

 • Lønnsom og effektiv drift.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00541LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 1/5 af jorden er privatejet.
  Ca. 4/5 er forpagtet.

 • Gode kontor-, værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00500LT:

Landbrugsvirksomhed med perspektiv til salg.

Økologisk kødkvægsbedrift i Litauen.

Leder du efter en attraktiv landbrugsinvestering i et eksisterende produktionsselskab med potentiale ?

Så kan økologisk kvægproduktion i Litauen være noget for dig !


Denne økologiske kødkvægsejendom er grundlagt i et smukt landskab, omgivet af søer og floder. Gården kan drives til fritid og fornøjelse, som en familievirksomhed, eller den kan udvides og bruges til en omfattende produktion.

Ejeren vil sælge gården eller partner med en investor for yderligere ekspansion.

Eksisterende:

 • 220 hektar jord (20 hektar er lejet)
 • Alle græsgange er omgivet af floden og søerne (sikrere græsning)

 • 100 enheder kødkvæg (Red Angus, fra Tyskland)
 • Alle køerne er unge (anden tredjedel kalve)

Ekspansion i de kommende 3 år:

 • Udvide det ejede jordareal til 500 hektar
 • Øge antallet af moderkøer til 200 enheder (i alt 400 enheder af husdyr)
 • Installere moderne kødforarbejdnings-/behandlingslokaler
 • Skabe og udvikle nyt „BIObrand“
 • At eksportere hele produktion (til skandinaviske eller andre markeder)


Kontakt os    for aftale, yderligere informationer og præsentation. Se præsentation her  


Sag. nr. L00542LT:

Veldrevet 600 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er næsten vandrette. Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 2/3 af jorden er privatejet.
  Ca. 1/3 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00529PL:

1.500 ha planteavlsejendom til bortforpagtning i Polen.

Udbud af ejendom til bortforpagtning:

Forpagtningen omfatter ca. 1.500 ha landbrugsjord, bygninger og evt. maskiner.

Jorden er holdt i god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

De nuværende hovedafgrøder er hvede, raps, majs, rug, havre, lupin. Meget velegnet til dyrkning af kartofler, grøntsager og jordbær.

Ejendommen udbydes i første omgang til forpagtning i en periode på op til 10 år.


Sag nr. L00495PL:

934 ha landbrugsbedrift til salg i Polen


934 ha landbrugsbedrift. Fuldt funktionsdygtig, udstyret med traktorer, dyrkningsudstyr, udhus korshed, værksted, tankstation, røghus, lejlighedskompleks.

Vigtigste markafgrøder: Græs, majs, hvede og raps.

På grund af familieplaner / -situation søger ejeren en hurtig transaktion og er villig til at sælge ejendommen med en betydelig rabat, hvilket gør det til en virkelig god mulighed for en investor, der er klar til at træffe en hurtig beslutning.Sag nr. L000470PL:

Der er mulighed for at investere et velbeliggende minkfarm projekt i Polen.

Den polske ejer søger kapital til ekspansion; enten ved at sælge et af hans eksisterende minkfarm projekter eller ved at sælge anparter i sin mink produktions virksomhed.

Projektet er velegnet både til den professionelle minkfarmer, der ønsker at købe sin egen farm, og til investorer der ønsker at investere i en langsigtet og meget rentabel forretning.

Ejeren, der er uddannet både dyrlæge og minkavler, tilbyder sit samarbejde med en ny ejer eller partner. Ejeren taler polsk (indfødt), engelsk og tysk.

Ønsker du at investere i et velbeliggende minkfarm projekt i Polen med gode udviklings- og profitmuligheder; så er det her en god mulighed.

Kontakt os for yderligere information og fremvisning.