Nedenfor ses et udvalg af landbrug til salg i Polen, Litauen, Letland og Estland.

Kontakt os for yderligere information, aftale og fremvisning.

Hvis du ikke lige finder det du søger efter her på siden; så hører vi gerne fra dig, da vi har en række ejendomme undervejs, som endnu ikke er lagt ud på nettet.

De fleste transaktioner foregår som diskretionssalg, så det er derfor en god idé at være registreret i vort kartotek, uanset om du er køber eller sælger.Sag. nr. L00552LT:

Ca. 300 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Jord:
  • 80 ha privat ejendom
  • 220 ha forpagtet jord

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.

 • Den største afstand fra gårdens centrum til markerne (20 ha) er 14 km. Alle de andre felter ligger i 3 km afstand. Generelt er jord godt konsolideret.
 • Muligheder for at erhverve mere jord.
 • Maskiner
  • Gården er udstyret med alle nødvendige maskiner.
 • Bygninger
  • Værksted (450 m2)
  • Lagerbygning (980 m2)
  • Beboelseshus (150 m2)
  • Alle bygninger er af god kvalitet.
 • Der er 3 damme i nærheden af bygningerne.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00551LT:

Ca. 310 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • Privat ejendom:
  • Landbrugsareal - 262,79 ha
  • Skove - 31,56 ha (Kun 5 ha er god skov. Resten er lav værdi skov)
  • Vand - 6,51 ha (3 damme)
  • Bygninger - 3,57 ha
  • Have - 0,23 ha
 • Forpagtet jord:
  • Landbrugsareal - 8,10 ha
 • Jordkvaliteten er ca. 36-42 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.
 • Jorden er meget godt konsolideret (største afstand er 1-1,5 km fra gårdens centrum)
 • Bygninger:
  • 4 kvæg stalde
   • 1424 m2 for 100 kvæg
   • 950 m2 for 100 kvæg
   • 637 m2 for 42 kvæg
   • 303 m2 for 28 kvæg
  • Kornlager 555 m2 for 500 t
  • Halvtag 1778 m2

  • Beboelseshuse
   • 591 m2
   • 89 m2

  • Andre bygninger:
   • 2 vandboringer
   • Skure
   • Gylletanke (3 stk)
   • Ensilagesiloer (6 units)
   • Tankanlæg
   • Grøntsags lagerhuse
   • Drivhus
   • Sauna
 • Alle bygninger er ret nye og af god kvalitet.
 • Besætning
  • Ca. 100 malkekøer
  • Ca. 150-200 ungdyr
 • Ca 2 t mælk per dag
 • Malkeplatform (10 pladser)
 • Alt nødvendigt maskineri og udstyr

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00538LT:

Veldrevet planteavlsejendom med ca. 1.100 ha jord.
Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • God jordkvalitet.

 • Velafrundede marker, beliggende omkring bygningsområdet.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv kornproduktion.

 • Jordbunden er holdt i god landbrugstilstand, i god kultur med passende dyrkning og gødning.

 • Ca. 30% af landet er privatejet.
  Ca. 70% er forpagtet.

 • Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Tilstrækkeligt maskinpark.

Sag. nr. L00550LT:

Ca. 1.200 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.


 • Juridisk ejer: aktieselskab (Objektet til salg).

 • Ca. 250 ha privat ejendom.

 • Ca. 950 landbrugsjord lejet af private udlejere.

 • Jorden er ret godt konsolideret. Den største afstand fra basen er 5-6 km.

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point ifølge litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi vurderer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sandblandet ler'.

 • Ca. 600 dyr i alt, hvoraf ca. 330 er malkekøer.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Godkendt for at få EU-støtte til maskiner. Det skal bruges indtil september 2020.

 • Mulighed for at erhverve mere jord.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00445PL:

1.000 ha planteavlsejendom i Polen.

Polsk anpartsselskab (Sp. z o.o.), med mere end 1.000 ha velforvaltet landbrugsjord, beliggende i det nordøstlige Polen, tæt ved Østersøen.

Af de ca. 1.000 ha landbrugsjord er ca. 630 ha i privat eje og ca. 376 ha er forpagtet af KOWR (Nationalt Center for Landbrugsstøtte) indtil 2025.

En dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med god jordkvalitet, i et område med et gunstigt kystklima for effektiv planteavl.

Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning. Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og byg.

Aktionærerne tilbyder alle anparter i selskabet i diskret salg.

Kontakt os    for aftale, yderligere informationer og præsentation. Se billedserie her  


Sag. nr. L00547LT:

Ca. 200 ha konventionel kødkvægs- og hesteavlsejendom til salg i vestlige Litauen.

 • Ca. 100 ha privat ejendom.

 • Ca. 100 ha forpagtet af staten.

 • De fleste af markerne ligger under 5 km fra gårdens centrum.

 • Fra god til meget god jordkvalitet:

  • Ca. 36 ha med ca. 35 point
  • Ca. 164 ha med ca. 50 point
   i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.

 • Mulighed for at erhverve ca. 150 ha mere jord.

 • Ca. 200 stk kvæg og ca. 50 heste.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Der er ingen EU-forpligtelser.

 • Godt stuehus og sauna inkluderet.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00533LT:

Veldrevet 700 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, opdelt i 3 områder.
  (Intern afstand omkring 25 km)

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende.
  Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 4/7 af jorden er privatejet.
  Ca. 3/7 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00536LT:

Knap 600 ha veldrevet konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

Ca. 80 ha er privatejet og ca. 500 ha er forpagtet.

 • Veldrevet landbrugsejendom med god jordkvalitet.

 • Store velarunderede marker, der næsten er i et kompleks.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Gode, robuste og centralt lokaliserede bygningskompleks, med gode værksteds -, korntørings -, lager og kontor faciliteter.

 • Veldisponeret maskinpark

 • Relativt lav investering. Meget velegnet til en opstart.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00503LT:

Ca. 500 ha konventionel planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Velrunderede marker, beliggende i nærheden af gården.

 • Næsten hele jorden er privatejet og næsten konsolideret til et område. Langtidslejekontrakt på mindre del af jord.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Meget gode kontor-, værksteds-, garage- og lagerfaciliteter.

 • Bygningerne er blandt andet velegnede til kødkvægsproduktion.

 • Godt nyere stuehus(Behov for indvendig renovering).

 • Ejendommen er beliggende i et meget naturskønt område.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00516LT:

Veldrevet 1.000 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Vel runderede marker, i et lidt kuperet terræn.

 • Ca. 1/3 af jorden er privatejet. Ca. 2/3 er forpagtet.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Gode kontor-, værksted-, garagefaciliteter.

 • Nye korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00540LT:

Veldrevet 1.000 ha økologisk planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Jorden er hovedsageligt privatejet og konsolideret i næsten et stykke.

 • Store velrunderede marker, beliggende i nærheden af gården.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Gode kontor-, værksted-, garage-, korntørring- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.

 • Lønnsom og effektiv drift.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00541LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 1/5 af jorden er privatejet.
  Ca. 4/5 er forpagtet.

 • Gode kontor-, værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00500LT:

Landbrugsvirksomhed med perspektiv til salg.

Økologisk kødkvægsbedrift i Litauen.

Leder du efter en attraktiv landbrugsinvestering i et eksisterende produktionsselskab med potentiale ?

Så kan økologisk kvægproduktion i Litauen være noget for dig !


Denne økologiske kødkvægsejendom er grundlagt i et smukt landskab, omgivet af søer og floder. Gården kan drives til fritid og fornøjelse, som en familievirksomhed, eller den kan udvides og bruges til en omfattende produktion.

Ejeren vil sælge gården eller partner med en investor for yderligere ekspansion.

Eksisterende:

 • 220 hektar jord (20 hektar er lejet)
 • Alle græsgange er omgivet af floden og søerne (sikrere græsning)

 • 100 enheder kødkvæg (Red Angus, fra Tyskland)
 • Alle køerne er unge (anden tredjedel kalve)

Ekspansion i de kommende 3 år:

 • Udvide det ejede jordareal til 500 hektar
 • Øge antallet af moderkøer til 200 enheder (i alt 400 enheder af husdyr)
 • Installere moderne kødforarbejdnings-/behandlingslokaler
 • Skabe og udvikle nyt „BIObrand“
 • At eksportere hele produktion (til skandinaviske eller andre markeder)


Kontakt os    for aftale, yderligere informationer og præsentation. Se præsentation her  


Sag. nr. L00542LT:

Veldrevet 600 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er næsten vandrette. Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 2/3 af jorden er privatejet.
  Ca. 1/3 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00529PL:

1.500 ha planteavlsejendom til bortforpagtning i Polen.

Udbud af ejendom til bortforpagtning:

Forpagtningen omfatter ca. 1.500 ha landbrugsjord, bygninger og evt. maskiner.

Jorden er holdt i god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

De nuværende hovedafgrøder er hvede, raps, majs, rug, havre, lupin. Meget velegnet til dyrkning af kartofler, grøntsager og jordbær.

Ejendommen udbydes i første omgang til forpagtning i en periode på op til 10 år.


Sag nr. L00495PL:

934 ha landbrugsbedrift til salg i Polen


934 ha landbrugsbedrift. Fuldt funktionsdygtig, udstyret med traktorer, dyrkningsudstyr, udhus korshed, værksted, tankstation, røghus, lejlighedskompleks.

Vigtigste markafgrøder: Græs, majs, hvede og raps.

På grund af familieplaner / -situation søger ejeren en hurtig transaktion og er villig til at sælge ejendommen med en betydelig rabat, hvilket gør det til en virkelig god mulighed for en investor, der er klar til at træffe en hurtig beslutning.Sag nr. L00476LV:

360 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland

Arealet er opdelt som følger:

 • Landbrugsareal: 305,7 ha
 • Skov: 40,1 ha
 • Vand/åbne kanaler: 9,0 ha
 • Bygningsarealer: 3,2 ha
 • Veje: 0,5 ha
 • Andet: 1,2 ha


Ejendommen er dansk ejet gennem en holdingstruktur og sælges på grund af generationsskifte.


Sag nr. L000470PL:

Der er mulighed for at investere et velbeliggende minkfarm projekt i Polen.

Den polske ejer søger kapital til ekspansion; enten ved at sælge et af hans eksisterende minkfarm projekter eller ved at sælge anparter i sin mink produktions virksomhed.

Projektet er velegnet både til den professionelle minkfarmer, der ønsker at købe sin egen farm, og til investorer der ønsker at investere i en langsigtet og meget rentabel forretning.

Ejeren, der er uddannet både dyrlæge og minkavler, tilbyder sit samarbejde med en ny ejer eller partner. Ejeren taler polsk (indfødt), engelsk og tysk.

Ønsker du at investere i et velbeliggende minkfarm projekt i Polen med gode udviklings- og profitmuligheder; så er det her en god mulighed.

Kontakt os for yderligere information og fremvisning.


Sag nr. L00419LV:

1.570 ha planteavlsejendom i Letland,
hvoraf ca. 1.000 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov.

I alt ca. 1570 ha planteavlsejendom, hvoraf ca. 1.000 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov. Landbruget er beliggende i Ludza distrikt i Letland, op imod den russiske grænse og er, via en dansk holdingstruktur, ejet af et veletableret lettisk selskab. Selskabet modtager støtte fra EU strukturfondsmidler.

De samlede 1161 ha landbrugsjord er holdt i god landbrugsmæssig stand, i god kultur med korrekt dyrkning og gødning.