Nedenfor ses et udvalg af landbrug til salg i Letland.

Kontakt os for yderligere information, aftale og fremvisning.

Hvis du ikke lige finder det du søger efter her på siden; så hører vi gerne fra dig, da vi har en række ejendomme undervejs, som endnu ikke er lagt ud på nettet.

De fleste transaktioner foregår som diskretionssalg, så det er derfor en god idé at være registreret i vort kartotek, uanset om du er køber eller sælger.

Find en oversigt over landbrug til salg i Polen, Litauen, Letland og Estland her  Sag nr. L00476LV:

360 ha planteavlsejendom i Letland.Beliggenhed:

Jekabpils distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 360 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskabsstruktur.

Benyttelse:

Planteavl og skovbrug.

Beskrivelse:

Jorden er god, dyrkningssikker lerjord, hvoraf hovedparten har været dyrket i de sidste ca. 10 år. Det meste af resten er klar til dyrkning med salgsafgrøder som hvede og raps. 15-20 ha skal ryddes for buske og træer inden dyrkning.

Agerland:

305,7 ha

Skov:

40,1 ha

Vand/åbne kanaler:

9,0 ha

Veje:

0,5 ha

Andet:

1,2 ha

Bygningsarealer:

3,2 ha

Vigtigste markafgrøder:

Hvede og raps

Bygninger:

Bygninger er gamle træbygninger, som er værdiløse.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.


Sag nr. L00419LV:

Ca. 1.566 ha planteavlsejendom i Letland,
hvoraf ca. 1.161 ha er velforvaltet landbrugsjord og ca. 137 ha er skov.Beliggenhed:

Ludza distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 1.566 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskab med begrænset ansvar, med en positiv historie i både lokale kommune og i RSS (Rural Support Service). Modtager støtte fra EU strukturfondsmidler.

Benyttelse:

Planteavl.

Agerland:

ca. 1.161 ha er velforvaltet landbrugsjord.
Bonitet: Fra gennemsnit til god.
Landbrugsjorden er i god sædskifte, kalket og gødet.

Skov:

ca. 137 ha blandet skov.

Bygningsområde:

ca. 3,3 ha.

Vigtigste markafgrøder:

Hvede.
Raps.

Bygninger:

Ejet: Ca. 900 m2 lager-/maskinhal. Bygningsparcel: Ca. 3,3 ha.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.