Præsentation af landbrug til salg:

Sag nr. L00415PL:

Ca. 220 ha landbrug til salg i Polen.Beliggenhed:

Landbruget er beliggende i Podkarpackie region, i det sydøstlige Polen.

Rets status:

ca. 220 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Familieejet.
'Polske fysiske personer'.

Benyttelse:

Mælkeproduktion, kvægavl og planteavl.

Beskrivelse:

Hele landbruget er i ét område.
Landbrugsjorden udgør ca. 215 ha og består af 14 parceller, som er alle forbundet med hinanden.
De 215 ha landbrugsjord, ca.67 % (dvs. ca. 144 ha) udgør enge og marker. Landbruget har altid specialiseret sig i avl af malkekvæg. Resten, ca. 33 % af landbrugsjorden (dvs. ca. 71 ha) udgør agerjord, hovedsaglig klasse 3 og 4 jord.

Topografi er diversificeret med små bakker.

Landbruget blev etableret i begyndelsen af 80’erne og har siden været i kontinuerlig brug til landbrugsdrift (planteproduktion og avl af malkekøer). Agrene er i god landbrugsmæssig stand.

Landbruget får arealstøtte fra ARIMR (Agenturet for Omstrukturering og Modernisering af Landbruget). Ved hensigtsmæssigt valg af programmer for miljøvenligt landbrug indtil 2020, kan man hvert år få op til 500 EUR pr. ha i støtte.

Agerland:

Bonitetsklasse:

 • IIIa:
 • IIIb:
 • IVa:
 • IVb:
 • V:


  ca. 3,4 ha
  ca. 10,9 ha
  ca. 27,8 ha
  ca. 21 ha
  ca. 13,6 ha

Eng & græs:

Bonitetsklasse:

 • III:
 • IV:
 • V:
 • VI:


  ca. 5,8 ha
  ca. 103 ha
  ca. 27,4 ha
  ca. 7,2 ha

Skov:

 • ca. 0,7 ha

Bygningsområder:

 • ca. 5 ha

Andre områder:

 • ca. 0,7 ha

Bygninger:

Af ovennævnte arealer er ca. 5 ha faciliteter med lager- og avlsbygninger.

 • Kostald 1100 m2
 • Kostald 1100 m2
 • Kostald 1100 m2
 • Kostald 1230 m2
 • Malkestald og fællesrum 838 m2
 • Lade og lager 1751 m2
 • Kalvestald 538 m2
 • Foderlager 643 m2
 • Fællesbygning 306 m2
 • Fyrrum 93 m2
 • Bygning for brovægt 11 m2
 • Bygning for tankstation 49 m2
 • 4 clamp silos beregnet til oplagring af foder / ensilage med samlet lagerkapacitet på flere hundrede tons.

Udstyr & maskiner:

Landbruget udbydes til salg uden maskiner.

Besætning:

Landbruget udbydes til salg uden dyr.