Introduktion:
Liebhaver jagtejendom i Frankrig, på mere end 2.000 hektar

Ref. nr: L00471FR.
Én af Frankrigs mest unikke natur- og jagtejendomme udbydes til salg.


Se billedserie, fra  Sommer 2016 & 2017     og   December 2017    ,for dit første indtryk.
(Begrænset udgave)

En virkelig spændende liebhaver ejendom, på mere end 2.000 hektar, hvor der blandt andet er rig mulighed for at drive jagt på kronvildt, rådyr, dådyr, mouflon, vildsvin, ræv, grævling, hare, kanin, and, gås, fasan, agerhøne, due, skovdue, sneppe, regnspove, vagtler …

Alt er organiseret til at begejstre den lidenskabelige naturelsker og optimal for områdets rige dyreliv, med en overvældende variation af løvskove, lidt nåletræsskove, kratskove, skrub, vedvarende grønne områder, vådområder, søer, damme og landbrugsområder.


Absolut spændende og sjældent udbudt ejendom.

 • 1.270 ha landbrugsland
  (dyrket)

 • 480 ha skov og græsarealer

 • 45 ha søer, damme og vådområder
  (herunder en 25 ha stor kunstig sø)


Herskabshus, bygget i det 16. århundrede, diskret beliggende i hjertet af territoriet.
500 m2 beboelse, heraf med 2 smukke modtagelsesværelser og 6 renoverede soveværelser.
Huset er vedligeholdt og renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur.Ejendommen er i dag udnyttet ekstensivt for at fremme jagt aktiviteter og der er grundlag for mange projekter til at forbedre rentabiliteten  

Takket være de mange landområder (skove, vildmarker, græsmarker og kulturområder) er der mulighed for bæredygtige jagtaktiviteter.

Den nuværende ejer har fokuseret på og ønsket at opretholde en jagt kontinuitet. Det har i løbet af de sidste 20 år gjort det muligt at indskrive dette område i en begrundet jagtlogik for alle typer af jagt.

Det store antal søer og damme, skov, hegn og de forskellige former for terræn er til det store jagtspil.

Jagten kan praktiseres som en privat hobby, helt udlejes eller indgå i en kommerciel aktivitet  . Jagtarealerne har altid været holdt vedlige og aldrig været overudnyttet.

Denne aktivitet er et aktiv for ejendommen.


Flere bygninger er spredt jævnt i området. Nogle af bygningerne er i den oprindelige tilstand og andre er delvis renoveret med respekt for historie og den oprindelige arkitektur.

Herskabshuset, der er bygget i det 16. århundrede har et beboelsesområde på 500 m2, heraf med 2 smukke modtagelsesværelser og 6 renoverede soveværelser, med badeværelse og toilet. Huset er vedligeholdt og renoveret med stor respekt og fingerspidsfornemmelse.

Det virker hyggeligt og originalt, diskret beliggende i landlige omgivelser, mellem to store damme og lige op til et område, hvor kronhjortene samles i parringssæsonen. Det giver rige muligheder for unikke oplevelser direkte fra den panoramiske stue og den store balkon.


Ejendommens bygninger er beliggende 9 forskellige steder:

Herskabshuset på 500 m2. Diskret og centralt beliggende.

4 landbrugsbygninger, 3 med beboelse, er spredt over territoriet og er idelle til medarbejderboliger.

Flere landbrugsbygninger og tidligere stalde (herunder en næsten ny 220 meter lang løsdriftsstald).


Driften er organiseret effektivt, med en lille, ny, perfekt vedligeholdt og veldisponeret maskinpark, tilpasset til driften. Det faste personale består kun af 2 ansatte.

Maskinhal og værksted er centralt beliggende, i moderne og velholdte bygninger, i et lille bevogtet og lukket erhvervsområde.

Ca. 150 ha agerjord er lejet ud til en solcellepark.


En konsekvent landbrugsaktivitet, udført på kornarealerne (680 ha) og på enge & græsarealer, tillader at deltage i EU tilskudsprogrammer.

 • 1.270 ha landbrugsland(dyrket)
 • 480 ha skov og græsarealer
 • 45 ha søer, damme og vådområder(herunder en 25 ha stor kunstig sø)

Gennemsnitsudbytte på kornarealer:

 • Hvede: 6-6.5 T/ha;
 • Raps: 3-3.5 T/ha;
 • Solsikke: 2-2.5 T/ha.
Der dyrkes økologisk græs på ca. 600 hektar til produktion af hø.

Denne produktionsform er bæredygtig, kosteffektiv og efterspurgt .... og arealerne tjener samtidig som fantastiske vildtagre!


Ud over den enorme glæde det er at eje en så unik perle i Frankrig; er der flere potentielle indtægtskilder  
for eksempel:

 • Planteavl
  Økologisk og/eller konventionel planteavl på drænet landbrugsjord i god omdrift og på enge med permanent økologisk græs.

 • Kødkvæg
  Økologisk og/eller konventionelt kødkvæg m.v.
  Fx. der er en nyere 220 m lang løsdriftsstald.

 • Skovdrift
  P.t. primært fokuseret på høst af brænde og energi træ, for at vedligeholde arealerne i god stand (naturlig regenerering).
 • Jagt
  Stor variation og mangfoldighed imellem landbrugsjord, skove, vildmark, enge & græsarealer og mange damme & søer m.v.
  Jagten kan praktiseres som en privat hobby, helt udlejes eller indgår i en kommerciel aktivitet.
  Dyr hovedsagelig jaget: kron hjorte, rådyr, dådyr, mouflon, vildsvin, ræv, grævling, hare, kanin, and, gås, fasan, agerhøne, due, skovdue, sneppe, regnspove, vagtler .....

 • Lystfiskeri
  Store og små forskelligartede søer og damme med en rig og gammel fiskebestand.
  Nogle af dammene kan måske være optimale til 'Put & Take'.

 • Udlejning af boliger

 • TurismeEjendommen er ejet af tre kommercielle strukturer.
De er alle begunstiget med de relevante driftslicenser.

Ejeren tilbyder alle aktier i en diskret transaktion.


Kontakt:

Jesper Kjær ApS

Rabjergvej 6,
6900 Skjern.

Jesper Kjær
Telefon: 5136 1495
e-mail: jk@jkaps.dk


Se billedserie, fra  Sommer 2016 & 2017     og   December 2017    ,for dit første indtryk.
(Begrænset udgave)


Kontakt os vedrørende aftale og yderligere information.

Jesper Kjær
Telefon: +45 5136 1495      
e-mail: jk@jkaps.dk      
Kontaktformular  

Del på: