Præsentation af landbrug til salg:

Sag nr. L00476LV:

354 ha planteavlsejendom i Letland.Beliggenhed:

Jekabpils distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 360 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Veletableret selskabsstruktur.

Benyttelse:

Planteavl og skovbrug.

Beskrivelse:

Jorden er god, dyrkningssikker lerjord, hvoraf hovedparten har været dyrket i de sidste ca. 10 år. Det meste af resten er klar til dyrkning med salgsafgrøder som hvede og raps. 15-20 ha skal ryddes for buske og træer inden dyrkning.

Agerland:

305,7 ha

Skov:

34,1 ha

Vand/åbne kanaler:

9,0 ha

Veje:

0,5 ha

Andet:

1,2 ha

Bygningsarealer:

3,2 ha

Vigtigste markafgrøder:

Hvede og raps

Bygninger:

Bygninger er gamle træbygninger, som er værdiløse.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.