Præsentation af landbrug til salg:

SOLGT

Sag nr. L00482LV:

146 ha planteavlsejendom i Letland.Beliggenhed:

Jekabpils distrikt, Letland.

Rets status:

Ca. 146 ha i privateje.

Juridisk ejer:

Danskejet, igennem en veletableret selskabsstruktur.

Ejeren tilbyder enten at sælge driftsselskabet eller aktiverne, afhængigt af investorernes præferencer.

Benyttelse:

Planteavl.

Beskrivelse:

Ca. 146 ha god dyrkningssikker lerjord, konsolideret i et kompleks, kun gennemskåret af afvandingskanaler.
Jorden er i god landbrugsmæssig drift med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.

Agerland:

Ca. 146 ha.

Bygningsarealer:

0 ha.

Vigtigste markafgrøder:

Hvede og raps.

Bygninger:

Ingen.

Udstyr & maskiner:

Ingen.

Besætning:

Ingen.