Præsentation af landbrug til salg:

Sag nr. L00538LT:

1.100 ha planteavlsejendom til salg i Litauen.Beliggenhed:

Gårdcenter ligger ca. 50 km fra Vilnius og i 1 km afstand fra den strategiske Via Baltica hovedvej.
Vilnius Amt, Litauen.

Rets status:

Ca. 310 ha i privateje.
Ca. 800 ha forpagtet.

Juridisk ejer:

'To litauiske selskaber med begrænset hæftelse'
(Objekterne der er til salg).

Beskrivelse:

Veldrevet planteavlsejendom med ca. 1.100 ha jord.
Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.
Jordbunden er holdt i god landbrugstilstand, i god kultur med passende dyrkning og gødning.
Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende and velegnet til effektiv kornproduktion.

Land:

Ca. 310 ha ejet ejendom.
Ca. 800 ha forpagtet jord.

Jordkvalitet:

Litauisk landpræstationsevaluering: Ca. 40 point.
'Grov sandblandet lerjord' og 'Fin lerblandet sandjord'.

Marker:

Afgrødestruktur for år 2019:

  • Vinterhvede: 467,64 ha
  • Vinter raps: 333,11 ha
  • Sommer raps: 120,35 ha
  • Sommerhvede: 47,35 ha
  • Boghvede: 15,23 ha
  • Kløver: 121,05 ha

Jord er meget godt til dyrkning af kartofler og andre grøntsager.

Bygninger:

Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

Besætning:

Ingen.

Maskiner:

Tilstrækkeligt maskinpark.

Andre informationer:

Ingen.