Præsentation af landbrug til salg:

Ref. nr. L00560PL:

418 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det nordøstlige Polen.
Ejeren tilbyder selskabets aktier til salg i en diskret transaktion.Beskrivelse:


Veldrevet og velbeliggende mælkeproduktionsejendom med en produktionskapacitet på ca. 450 stk. højtydende Holstein-Frieser malke køer plus kvier og kalve. I alt ca. 1.000 hoveder.

Driftsanlægget består af løsdriftsstalde, malkestald, lagerhuse, værksted og kontor, opført / renoveret fra 1997 til 2016.
Parallel malkestald for 2 x 14 køer.
Der er plads til alle kvier og kalve i bygningskomplekset.

Hele besætningen holdes på stedet, i et bygningsområde, med et godt potentiale for at opretholde et højt effektivitetsniveau. Der produceres mere end 11.000 liter mælk pr. ko pr. år. Mælken afhentes hver dag af det lokale mejeri, som har en stor indflydelse på mælkekvaliteten.

Ejendommen omfatter i alt 418 ha god, velholdt landbrugsjord i god drift med korrekt rotation, dyrkning og gødning.

Konsolideringen af jorden er meget god, med størstedelen placeret omkring bygningsområdet eller inden for en acceptabel afstand derfra.

Ejendommen er på enhver måde egnet til fortsat udvikling med gode muligheder for udvidelse af eksisterende produktion.

Ejendommen udbydes til salg i fuld drift.

Der er ikke noget stuehus på ejendommen.

Beliggenhed:

Ejendommen ligger i det vestligste Warminsko Mazurskie, ved grænsen til Pomorskie, i det nordlige Polen.

Kun 4 km til den nye motorvej S7, der fører direkte til Elblag (25 km), den nærmeste større by og til det nærliggende storbyområde "Tricity" (80 km), der består af Gdańsk, Gdynia og Sopot, med omkring 1 million indbyggere.

Kun 6 km til landsby med meget gode landbrugsservicefaciliteter, f.eks. John Deere og CASE IH forhandler / service og forskellige forhandlere af landbrugsprodukter m.v.

Juridisk status:

418 ha ejet jord.

Juridisk ejer:

Ejendommen er ejet i en holdingsstruktur.
Driftselskabet er polsk juridisk person (Sp. z o.o.).

Benyttelse:

Produktion af mælk fra ca. 450 stk. højtydende Holstein-Frieser malkekøer og planteproduktion.

Jordkvalitet:

 • Klasse III: ca. 138 ha
 • Klasse IV: ca. 191 ha
 • Klasse V: ca. 58 ha
 • Klasse VI: ca. 8 ha
 • Andet: ca. 25 ha
See approximate comparison of soil quality classification: Soil quality.

Klima:

Optimal fugtighed og gunstige temperaturer i vækstsæsonen giver en lang række muligheder for tilstrækkelige afgrøder af god kvalitet, f.eks. græs, majs og forskellige kornprodukter til mælkeproduktionen og til handel.

Gennemsnitlige temperaturer og nedbør:

Vigtigste markafgrøder:

 • Græs
 • Majs

Bygninger:

Driftsanlægget består af løsdriftsstalde, malkestald, lagerhuse, værksted og kontor, opført / renoveret fra 1997 til 2016.

 • STALD (renoveret 1997)
  Løsdrifts kælve stald, foderbord, overdækket fodringsområde.
 • STALD: (2 x 220 køer, renoveret 1997)
  Løsdriftsstald, træindrammet bygning m. 2 x nyt tag i 2016, overdækket fodringsområde, gangareal og håndteringsløb.
 • STALD: (1998)
  Stålportalramme, foderbord og gennemkørselspassage.
 • STALD: (1999)
  Stålportalramme, foderbord og gennemkørselspassage.
 • KALVESTALD: (1999)
  2.5 x 10m vaske- / blandeområde.
 • ÅBEN / LUKKET OPBEVARING: (1999)
  Stålramme.
 • MALKESTALD:
  Stålportalramme, bestående af opsamlingsområde, kontor, toilet, malkestald og bulktanke.
 • GYLLETANK: (2007)
  Beton.
 • SILAGE BUNKER:
  Bunkere lavet af armeret betonplader + gulv, 3.2 m høje.
 • FODER BUNKER: (1999)
  3 x (8.2 x 4.5), betonvægge og ståltag.
 • MELASSE BEHOLDERE: (1999)
  3 x Melasse glasfiberbeholdere - 15.000 L.
 • VÆRKSTED: (1999)
  Stålramme.

Besætning:

Ca. 450 stk. højtydende Holstein-Frieser malke køer plus kvier og kalve. I alt ca. 1.000 hoveder.

EU-tilskud:

Driftsselskabet modtog EU-tilskud til 387,15 ha i 2019.