Potentiale i landbrugsinvesteringer i Østeuropa


Konjunkturgevinster i Polen, Letland og Litauen.

Når man vælger at investere i fast ejendom, får man del i samfundsbestemte konjunkturgevinster, som man ikke kan få på andre måder. Og det er vigtigt at være med på de investeringsbølger, der kommer i sin levetid. Med den rette ejendom kan man tjene et godt afkast på driften og en eventuel værdistigning er en bonus.

Det er en god ide at investere i landbrug i Østeuropa. Her er jordpriserne stadigvæk moderate og driftsomkostningerne ofte kun det halve af hvad man oplever i Vesteuropa. En investering i fast ejendom er en god langsigtet investering og i Østeuropa kan man fortsat regne med relativt store konjunkturgevinster.

Det kræver rettidig omhu at investere. Man skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt, se sig godt for og bruge gode rådgivere med specialist viden og lokalkendskab.

Rentabiliteten bestemmes af afsætningspriser, produktiviteten, og kapitalomkostningerne. Afsætningsprisen kan man ikke gøre meget ved, og produktiviteten har en naturlig grænse. Kapitalomkostningerne rammesættes på investeringstidspunktet, og derfor bliver handelsprisen en vigtig forudsætning for din rentabilitetsevne mange år frem. Virksomhedens handelspris skal ikke være højere end, at den efterlader et driftsoverskud, der kan betjene både lånekapital og egenkapital, samt en buffer til risiko og reinvesteringer.

Jesper Kjær ApS er en alsidig udvikler og formidlervirksomhed. Vi har formidlet fast ejendom i Polen og de Baltiske Stater i mere end 20 år.

Vores position bygger på en dyb indsigt i de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger. Vi sætter en ære i at være en engageret samarbejdspartner og vi har gjort det til vores varemærke at gøre det umulige muligt.

Udvikling og formidling af investeringsprojekter er en kompleks proces, men vi har altid øjnene rettet mod det, der skaber værdi for vores kunder.

Sammen med et omfattende netværk af partnere, har vi kontakt med mange unikke investorer og opkøbskandidater. Vi kan hjælpe dig med at afgøre, om strategi, processer og transaktioner er skræddersyet til dine forretningsmæssige mål. Uanset om du planlægger at afhænde eller erhverve aktiver, kan vi hjælpe dig med at navigere gennem det komplicerede skiftende landskab af fusioner og erhvervelse, for at tage velovervejede beslutninger og gøre den rigtige transaktion.

  Tilbage