Landbrugsjord i Polen sælges:


Ref. nr: L00445PL
1.000 ha landbrugsjord i Polen sælges.

Polsk anpartsselskab (Sp. z o.o.), med mere end 1.000 ha velforvaltet landbrugsjord, beliggende i det nordøstlige Polen, tæt ved Østersøen.

Af de ca. 1.000 ha landbrugsjord er ca. 700 ha i privat eje og mere end 300 ha er forpagtet af Landbrugs Ejendoms Agenturet (ANR) indtil 2025.

En dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med god jordkvalitet, i et område med et gunstigt kystklima for effektiv planteavl. Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.
Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og byg.

Aktionærerne tilbyder alle anparter i selskabet i diskret salg.