Juletræsdyrkning i Polen:


Sag. nr: L00464PL
Ca. 430 ha velforvaltet landbrugsjord til salg i Polen.
Meget velegnet til beplantning med juletræskultur.


Der er mulighed for at erhverve et polsk selskab, der ejer en velbeliggende landbrugsejendom, i Polen, der er meget velegnet til beplantning med juletræskultur.

Let kuperet terræn, delvist omgivet af nåletræsskov.
En dyrkningssikker ejendom med gode runderede lettilgængelige marker, med hensigtsmæssig jordkvalitet, i et område med et gunstigt kystklima for effektiv juletræsproduktion.

Det samlede areal på ca. 430 ha er til salg, men det er muligt at købe mindre etaper. Så her er der god plads til både de større og lidt mindre ambitioner.Billedserie:
Se en lille billedserie via dette link  ,  for dit første indtryk.

Beliggenhed:
Beliggende i den nordvestligste del af Polen. Kun ca. 15 km fra Østersøen og ca. 5 km fra en stor sø.

Topografi:
Arealerne er lidt kuperet, med let skrånende nordvendte bakker. Arealerne er delvist omgivet af nåletræsskov og nogle vådområder. Jorden er uden fugtige områder og der er ikke fare for at f.eks. smeltevand eller kraftig regn samler sig på markerne i våde perioder.

Klima:
Det lokale område er kendt for milde temperaturer - især om vinteren. Min. temperatur: ca. – 0-5 ºC. Max. temperatur: ca. + 20-25 ºC. Det regner ca. 500-600 mm om året. Nedbøren er jævnt fordelt over året, med en lille overvægt i november, december og januar. Der er let adgang til at etablere kunstvanding, hvis det ønskes.
Find flere informationer i dette klima skema    fra det lokale område.

Jordbonitet:
Jordens struktur er forholdsvis let. Fin & grov lerblandet sandjord til finsandet jord.
Bonitetsklasser: ca. 31% er klasse III, ca. 34% er klasse IV, ca. 26% er klasse V og ca. 9% er klasse VI.
Her finder du en tilnærmet sammenligning af den polske bonitets klassificering    med andre europæiske standarder.

Jordens landbrugsmæssige tilstand:
Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning. Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps, byg og triticale.

Adgangsveje:
Arealerne ligger tæt ved en primær hovedvej og der er gode asfalterede offentlige veje til de fleste marker.
Der vil være let adgang til at etablere hensigtsmæssige læssepladser for eksportlastbiler.

Rets status:
Det samlede areal er i privateje.

Juridisk ejer:
Jorden er ejet igennem en holding struktur.
Driftsselskab er en polsk juridisk person (Sp. z o.o.).

Transaktion:
Selskabsanparterne i det polske selskab (Sp. z o.o.) kan erhverves efter de gældende regler for udenlandske statsborgere eller udenlandske selskaber. En transaktion kan eventuelt opdeles i etaper.

Aktionærerne tilbyder alle anparter i selskabet i diskret salg.
Kontakt os vedrørende yderligere oplysninger.


  Tilbage


Vi ser frem til at høre fra dig.

Jesper Kjær
Telefon: 5136 1495      
e-mail: jk@jkaps.dk      
Kontaktformular  

Del på: