Stien til den ideelle virksomhedMuligheder og begrænsninger.

Beslutning om køb eller salg af virksomheden er en af de største beslutninger i både ejerens og virksomhedens liv - og kan sidestilles med beslutningen om etableringen i sin tid.

Køb eller salg af en virksomhed er en alvorlig sag og en proces, der altid vil være forbundet med en vis usikkerhed. Det er ligeledes en situation, hvor parterne meget sjældent sidder inde med viden og erfaring.

Ofte køber eller sælger man kun sin virksomhed én gang i livet.

Uanset om det er en bestående virksomhed eller nyetablering gælder det, at forretningsideen skal være på plads. Købet skal basere sig på en intention om at ville udvikle virksomheden i en bestemt retning, med en tro på, at der kan opnås konkurrencedygtighed og/eller anden gevinst.

Overvejelser om køb af virksomhed.

Når overvejelserne om en så stor beslutning som køb af virksomhed påbegyndes, er der en række spørgsmål, der melder sig.

De første spørgsmål retter sig mod købers egen situation. Før disse spørgsmål er vurderet og besvaret, er der ikke grundlag for at arbejdere videre med købsplaner.

 • Muligheder og begrænsninger?
 • Hvad er udgangspunktet for køber?
 • Hvorledes er den personlige styrke og kompetence?
 • Hvorledes er den økonomiske status?
 • Hvorledes er baglandet (familien og medarbejdere) indstillet?
 • Hvorledes skal processen styres optimalt?

Når de personlige forhold er tilstrækkeligt afklaret, melder der sig en række nye overvejelser.

 • Hvorledes identificeres den rette virksomhed?
 • Hvor skal virksomheden være beliggende?
 • Hvilken branche ønskes?
 • Hvilken størrelse ønskes?
 • Hvorledes er virksomhedens generelle konkurrencesituation?
 • Hvilke produkter?
 • Hvorledes er konkurrencen for produktet?

Det kan i sig selv være problematisk at få defineret, hvorledes købers egne ønsker til virksomheden er, men når det er fastlagt, foreligger der en række mere specifikke problemstillinger.

Når ønskevirksomheden er fundet:

 • Kan køber gøre en positiv forskel i virksomheden?
 • Hvad skal prisen på virksomheden være?
 • Hvem kan sætte prisen på virksomheden?
 • Hvorledes er produktionsapparatet med hensyn til alder og sammensætning?
 • Hvorledes er organisationen i virksomheden?
 • Hvorledes er indtjeningsforholdene?
 • Hvorledes er finansieringsforholdene i virksomheden?
 • Hvorledes sammenlignes virksomheden med andre og branchen?
 • Hvilke garantier stiller sælger?

Det er meget vigtigt for en køber at få dannet det helt rigtige rådgiverteam, der kan assistere køber både fagligt og personligt i en så kompliceret proces.

 • Hvem skal indgå i rådgivningen?
 • Hvem skal rådgive i de konkrete situationer?
 • Hvad må det koste?

En køber besidder sjældent en tilstrækkelig kapital til at realisere virksomhedskøbet. Derfor opstår en ny række spørgsmål.

 • Finansieringen?
 • Egenkapital?
 • Fremmedkapital?
 • Medinvestorer?
 • Skal sælger medvirke ved finansieringen?
 • Skal der ske løbende betaling (earn out)?

Når disse mange spørgsmål er besvaret, er det en forudsætning, at en virksomhedskøber kan skabe en værdi i den købte virksomhed - han eller hun skal kunne gøre en positiv forskel! Køber kan forøge virksomhedens omsætning, reducere omkostningerne, forbedre købs- og salgsbetingelser m.v. for derved at skabe en bedre pengestrøm. Muligheder findes også ved at reducere risici, reducere den bundne kapital m.v.

Endelig kan virksomheden udgøre en platform for senere tilkøb af andre virksomheder og derved skabe synergifordele.

Stien til den ideelle virksomhed.

Med det store udbud af virksomheder, skulle man tro, at det var let at identificere den rette virksomhed. Men i praksis viser problemstillingen sig dog at være forbundet med vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan for eksempel være:

 • Gennemførelse af købet i perioder med problematiske finansieringsforhold.
 • De udbudte virksomheder ligger i et geografisk område, som ikke er optimale for køber og dennes familie.
 • Virksomhederne er udbudt til en urealistisk pris.
 • Branchen er forkert.
 • Størrelsen og potentialet ikke tilfredsstillende o.s.v.
 • Den vigtigste faktor er branchevalget og derefter følger den geografiske placering af virksomheden.

  Størrelsen af virksomheden er ikke et afgørende kriterium ved køb af virksomhed. Både virksomhedens organisation og økonomi spiller kraftigt ind for køber ved det endelige valg af virksomhed. Med til problemstillingen, at få identificeret den rette virksomhed - ønskevirksomheden – hører dog, at mange små virksomheder ikke er levedygtige efter gennemførelse af et generationsskifte. Dette faktum skal overvejes nøje.

  Det er relativt få virksomheder, der fremtræder som værende til salg. Skønsmæssigt er det kun 15-20% af virksomheder, der reelt er til salg, som optræder i databaser. Hovedparten placeres via virksomhedsmæglere eller andre rådgivere enten til udvalgte strategiske købere, finansielle købere eller købere i virksomhedsmæglerens egen database.

  Et effektivt netværk er afgørende.

  Jesper Kjær
  Telefon: 5136 1495      
  e-mail: jk@jkaps.dk      
  Kontaktformular  

  Del på: