Opkøb & FusionVækst er ikke en engangsforestilling.

Hovedparten af strategiske dagsordener handler om profitabel vækst, og mange virksomheder oplever et behov for at gøre det til et virksomhedsanliggende.

Det kræver en samordning af indsatserne inden for opkøb, produktudvikling, salg, marketing og prissætning i et sammenhængende program. Samtidig skal din organisation kunne følge med og være skalerbar.

 • Hvad har drevet væksten hidtil,
  og hvad skal ”vækst-DNA’et” være fremadrettet?
 • Evner I at vokse reelt, profitabelt og styrkes derved?
 • Hvordan sikrer I, at væksten ikke ”forsvinder” igen
  eller viser sig ikke at øge værdien?
 • Hvad er de markante komponenter i programmet for de næste to-fire år
  – og hvordan skal de spille sammen og understøtte hinanden?
 • Hvordan organiserer I jer til at gennemføre, drive og følge op på tværgående initiativer?
 • Hvordan sikrer I, at forsyningskæden kan følge med og understøtte udviklingen og at organisation og systemer er indstillet til at spille med?

Hvilke planer har I for opkøb og fusioner, og hvordan sikres synergi?

 • Hvem er de bedste ejere af jeres aktiviteter, og ved I, hvad der skal til for at gøre jer til en attraktiv køber, partner eller opkøbskandidat?
 • Hvilke tiltag realiseres bedst gennem ikke-organiske aktiviteter, og hvad er muligheden for opkøb og fusioner?
 • Hvad er rationalet for at foretage opkøbet?
 • Har I ressourcerne og kompetencerne til at se muligheder, evaluere kandidater, lede processen og foretage due diligence?
 • Mange fusioner og opkøb fejler på menneskelige forhold
  – er due diligence, organisering og Post-Merger-plan indrettet tilstrækkeligt?

Jesper Kjær ApS støtter professionelle investorer og industri- og servicevirksomheder fra opkøbs- eller salgsovervejelser til gennemført transaktion og integration. Vi arbejder meget tæt sammen med din virksomhed og med øvrige rådgivere inden for fx jura, regnskab, finans og miljø. Vi har den strategiske forståelse og den operative indsigt til at udfordre forestående opkøb og til at gennemgå opkøbskandidater for at finde både styrker og svagheder.

Jesper Kjær
Telefon: 5136 1495      
e-mail: jk@jkaps.dk      
Kontaktformular  

Del på: