Indtroduktion”Vi agerer agilt i en volatil verden”

Udvikling og formidling af investeringsprojekter er en kompleks proces. I vores arbejde er vi optaget af hvordan projekter opstår og af hvordan man hurtigst og lettest når sine mål. Der er ikke entydige løsningsmodeller, bestemte metoder eller måder hvordan man når dem. Tværtimod så støder vi på mange - og ofte modsatrettede - metoder. Man kan sige, at virkeligheden bliver skabt gennem vores individuelle manøvrer. Vi har hver vores udgangspunkt, erfaringer og mål. Forskellige metoder virker i forskellig situationer.

En verden i konstant forandring kalder på agile strategier. Der er behov for at kunne justere og tilpasse sig langt oftere end før. Eksakt viden og skarpe analyser er afgørende, sammen med evner til at kunne agere agilt og beslutsomt. At komme til de rigtige løsninger og at tilpasse sig verden som den ser ud i dag. Det nytter ikke noget, at investere i noget der allerede er forældet, når det skal folde sig ud.

At kunne tilpasse sig nye betingelser, kræver både at man kan lære nye færdigheder og evnen til at bruge dem.
Tilpasningsevne handler om evnen til at reagere på skiftende krav, muligheder og trusler. At kunne se, lytte, forstå og træffe beslutninger.

Det agile er ikke en metode, men snarere en filosofi, der forsøger at gøre op med de rigide, fastlåste metodikker. Vi afdækker hele tiden bedre måder, ved at ”gøre det” og ved at hjælpe andre med at ”gøre det”. Vi slipper løsningerne fri, når de er klar til det, og afventer ikke nødvendigvis et forkromet koncept. På den måde testes løsninger løbende og man undgår de store fejltagelser.

Vi udvikler og formidler kapitalkrævende investeringsobjekter, der kræver langsigtede overvejelser, strategier og beslutninger. Det bygger vi blandt andet på en dyb indsigt i de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger.

Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte individer. Samarbejde frem for processer og forordninger. Håndtere forandringer frem for at fastholde en rigid plan. Vi bygger på at sætte kunden i centrum, imødekomme ændringer, muliggøre tidlig feedback og løbende levering, samt forståelse for vigtigheden af kommunikation. Én fortolkning kan fremme én løsning, mens den blokerer for en anden.

”Agil betyder; smidig eller behændig”

At kunne investere langsigtet kræver smidighed og behændighed, at man har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, har vist rettidig omhu og at man er beslutsom og agil ”når frugterne er modne”.

Vi sætter en ære i at være en engageret samarbejdspartner og vi har gjort det til vores varemærke "at gøre det umulige muligt".

  Tilbage


Jesper Kjær
Telefon: 5136 1495      
e-mail: jk@jkaps.dk      
Kontaktformular  

Del på: