AnsvarsfraskrivelseAnsvarsfraskrivelse:

Informationerne på denne hjemmeside er baseret på informationer og erfaringer, som Jesper Kjær ApS har gjort i forbindelse med udvikling og formidling af projekter. Jesper Kjær ApS påtager sig ikke ansvar for, at den er komplet, fyldestgørende eller for dispositioner eller handlinger der måtte blive foretaget på baggrund af heraf.

Disclaimer:

The information on this website is based on information and experience, Jesper Kjær ApS has made in the development and dissemination of projects. Jesper Kjær ApS assumes no responsibility for the completeness, adequacy or for transactions or acts that may be made based on it.

Haftungsausschluss:

Die Informationen auf dieser Website ist auf Informationen und Erfahrungen basiert, der Jesper Kjær ApS in der Entwicklung und Verbreitung von Projekten hat gemacht. Jesper Kjær ApS übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder für Transaktionen oder Handlungen, die basierend auf es gemacht werden kann.