Landbrug til forpagtning - i Polen


Generationsskifte i polsk landbrug:

Kommunismens kollaps i østeuropa i 1989/90, banede vejen for et parlamentarisk demokrati og markedsøkonomi i Polen. Det førte blandt andet til, at de store polske statsfarme gik konkurs og at polske landmænd fik bedre muligheder for at forpagte eller købe landbrugsjord af det statsejede agentur der blev oprettet til at privatisere de polske landbrug.

Mange polske landmænd benyttede sig af de nye muligheder og udvidede eller etablerede sig i årene herefter. Muligheden for at forpagte et større areal gav nye chancer. Efterfølgende kunne man så købe den forpagtede jord når økonomien tillod det. Nogle udenlandske landmænd benyttede sig også af de nye muligheder og langt de fleste har siden drevet store rationelle landbrug med succes.

Da Polen så kom med i den Europæiske Union i 2004 fik de polske landmænd mulighed for at få hektarstøtte og investeringsstøtte. Dette gav et boost til økonomien i de mange landbrugsvirksomheder, muligheder som landmændene fortsat har stor gavn af.

Mange af de landmænd, der etablerede sig for 20-25 år siden er nu kommet i pensionsalderen og et generationsskifte er i gang i det polske landbrug. Desværre har den polske regering på det seneste indført regler, der gør det sværere for udlændinge at etablere sig som landmænd i Polen, men der er stadig gode muligheder, hvis man ved hvordan systemet fungerer.

Forpagtning af jord kan i nogle situationer give flere økonomiske fordele både for forpagter og bortforpagter end et køb/salg kan gøre.

Ældre velkonsoliderede landmænd, der ønsker at pensionere sig, har ofte store finansieringsmæssige fordele i forhold til interesserede købere. Ved at forpagte frem for at købe, vil det være muligt at udnytte formueforholdene til fordel for begge parter. Især efter finanskrisen vil den ældre generation måske have et større incitament til at forpagte billigt ud, indtil en bedre konjunktur gør det mere profitabelt at sælge.

En nyetableret landmand kan forpagte sin nye bedrift, uden nødvendigvis at skulle rejse tilnærmelsesvist den samme kapital som, hvis han køber bedriften med det samme.

Bortforpagter har måske også en lav gældsprocent, som forpagter kan drage nytte af, fordi bortforpagter kan leje jorden ud til en lavere pris, end forpagter kan selvfinansiere ved køb af jorden.

Hvis bedriftens nuværende gældsprocent er lav, og køber skal lægge et stort beløb til finansiering af købet, vil det sandsynligvis heller ikke være nemt for bortforpagter at få en handel igennem. I et sådan tilfælde vil det måske være nødvendigt for sælger at lade en del af salgsprisen blive i bedriften i form af et sælgerpantebrev. En situation der kan bringe sælgers egenkapital i en risiko som sælger ikke kan overskue.

Vi foreslår, at unge landmænd, der gerne vil etablere sig, overvejer at starte med at forpagte sin gård og først fokuserer på at opbygge produktionen. På den måde, kan man komme i gang for færre penge, konsolider sig og så måske købe jorden når økonomien tillader det. Kerneforretningen kommer fra knowhow, adgang til landbrugsjord, udstyr og infrastruktur. Ejerskab i landbrugsjord giver måske en sikkerhed for visse investeringer, men rummer også risikoelementer. Opkøb kan betragtes som spekulation i konjunktur gevinst. Det er en chance som man kan udnytte, når eller hvis økonomien tillader det.

Vi har formidlet landbrug i Polen siden 2004 og har kontakt til flere lokale landmænd der er villige til at forpagte sit landbrug ud. Efter en periode på f.eks. fem år, hvor man har haft tid til at konsolidere sig, kan man så udnytte sin forkøbsret og eventuelt begynde en glidende overtagelse.

Der findes mange forskellige investeringsmuligheder. Vi formidler hovedsageligt landbrug i Polen der er over 500 ha, men vi kan tilbyde løsninger i alle størrelser.


Vil du vide mere, så kontakt venligst:

Jesper Kjær,
telefon: +45 5136 1495,
e-mail: jk@jkaps.dk