Smågriseproduktion - i PolenBliv smågriseproducent i Polen

Produktion af svin og svinekød har i mere end 100 år været et vigtigt aktiv for Danmark. Både hvad angår beskæftigelse og eksport. Den årlige produktionen af svin har for længst rundet de 20 millioner i Danmark og de danske landmænd er blandt de førende i verden indenfor avl, kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, hvilket er en væsentlig grund til, at Danmark er blandt verdens største eksportører af svinekød.

Det er ikke ukendt for danske landmænd at investere i landbrug i udlandet. ’Foreningen Farmers Abroad’ estimerede i 2016 at ca. 6.500 danske landmænd har investeret i landbrug i udlandet for op mod 40 mia. kr.

Danskere er generelt vellidte i udlandet, er kendt for at være åbne, ærlige, og er meget respekterede for deres professionalisme og købmandskab, samtidig har de en god forståelse for at arbejde med andre kulturer og får typisk et godt forhold til og bliver accepteret af både medarbejdere og lokalsamfund.

De danske landmænd har vokseværk - men ikke i Danmark.

Danskejede landbrugsselskaber i udlandet har øget produktionen af slagtesvin med ca. 25 pct. til omkring 5 mio. grise om året, mens produktionen af slagtesvin falder i Danmark.

"Størstedelen af udvidelserne finder sted i det østlige EU samt Rusland og Ukraine. Det er områder, som er underforsynede med svinekød, hvilket generelt giver gode salgspriser.

Gode muligheder for at etablere sig som smågriseproducent i Polen

Rigtig mange unge landmænd vil gerne være selvstændige, .... men det er svært at finansiere.
Drømmen forbliver - for de fleste - en drøm.

Der er dog lige nu gode muligheder for at etablere sig som smågriseproducent i Polen. Den polske regering har besluttet at øge den indenlandske svineproduktion og administrationen er velvillig for tiden.

Omkostningerne ved at etablere sig som smågriseproducent i Polen er typisk kun omkring det halve af hvad man må investere i Danmark, dertil kommer, at der lige nu er rigtig gode muligheder for at få et lukrativt anlægstilskud.

Den Polske regering har dog indført regler der gør det sværere at købe landbrugsjord i Polen. Vi foreslår, at man etablerer sig i et samarbejde med en eksisterende planteavler. Der er generelt mangel på naturlig gødning i Polen og vi har kontakt til etablerede planteavlere der er villige til at indgå langfristige gylleaftaler for at kunne forbedre jordens bonitet og som derudover også vil levere foderafgrøder. På denne måde reduceres investeringens størrelse og kompleksitet væsentligt, man kan nøjes med at investere i produktionsfaciliteter, fokusere på smågriseproduktionen og optimere endnu mere på økonomien.

Det er vigtigt at vælge en god lokalitet hvor både de fysiske rammer og infrastruktur er optimal og hvor det er muligt at få en miljøtilladelse. Generelt er det for tiden ikke så svært at få miljøtilladelse til smågriseproduktion hvorimod det er noget sværere at få en miljøtilladelse til at producere slagtesvin.

Vi kan hjælpe dig med at etablere din produktion i Polen.

Jesper Kjær ApS er et alsidigt konsulentselskab. Vores position er baseret på en dyb forståelse af de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med i morgen. Vi sætter en ære i at være en engageret partner, og vi har gjort det til vores varemærke at gøre det umulige muligt. Udvikling og formidling af virksomhed i udlandet er en kompleks proces, men vi glemmer aldrig, hvad der skaber værdi for vores kunder.

Vi gør vores yderste for at identificere det rette investeringsobjekt og at sikre en succesfuld transaktion, ved i høj grad at gøre brug af det omfattende netværket, som vi har opbygget i Polen, igennem de sidste 16 år.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Identificering af investeringsobjekt.
 • Screening for miljø tilladelse.
 • VVM og miljø tilladelse.
 • Byggetilladelse.
 • Foderleverancer.
 • Gylleaftager.
 • Bygningsindretning.
 • Bygningskonstruktion.
 • Lokal finansiering.
 • Ansøgning om investeringsstøtte.
 • Organisering og management.
 • Nøglefærdigt produktionsanlæg.

Fra ide - til nøglefærdigt projekt.