Investering i skov i Baltikum
Estland, Letland og Litauen


Leder du efter en bæredygtig og attraktiv investeringsmulighed?

Så er skov i Estland, Letland og Litauen måske interessant for dig.

Investering i skov er en god ide, hvis du ønsker en god og sikker investering, en bæredygtig portfolio og vil gøre en forskel.

Investering i skov i Baltikum er en god ide, for her er der skove med høj biodiversitet, risikoen er lav, der er styr på ejendomsretten og træerne vokser uanset konjunktursvingninger. Samtidig er priserne på de baltiske skove stadigvæk konkurrencedygtige.

Skovfyr og rødgran er de to træarter, som er de dominerende i regionen.

Skovinvestering er karakteriseret ved en begrænset risiko, med gode muligheder for et fornuftigt afkast. Den gennemsnitlige tilvækst af træ er på ca. 3 % p.a. og man kan derfor regne med en stabil driftsindtægt.

Der er gode muligheder for at optimere på hvornår man høster træet. Man kan høste nu, hvis man ønsker det, opspare væksten til en senere høst eller akkumulere skovens tilvækst og dermed skabe merværdi i skovselskabet. Det giver blandt andet gode muligheder for at optimere i forhold til skat.

Man kan forvente en konjunkturgevinst over tid. Igennem de seneste mange år har skovpriserne været stigende, og gennem de seneste 2-3 år har stigningen været markant. I praksis afgøres skovens handelsværdi af udbuds-/efterspørgsel i det lokale område hvor ejendommene er beliggende, træets kvalitet og af hvor meget man har høstet over tid.

Træ er en bæredygtig ressource.
Når man investerer i skov, er man med til at formindske CO2 i atmosfæren, da træerne optager og binder CO2, indtil det bliver nedbrudt. En gennemsnitsdansker udleder 6-10 tons CO2 om året. 1-2 ha skov er nok for at binde denne mængde af CO2.

Træ er en efterspurgt ressource.
Man tjener penge med en skovinvestering, fordi træer bliver brugt til produktion af tømmer, der videreforarbejdes til f.eks. møbelindustrien. Det træ der ikke er egnet til produktion af tømmer hugges typisk i flis og anvendes til opvarmning- og elproduktion.

Skovene i Baltikum.
Tilbageleveringen af ejendom til de oprindelige ejere, efter genskabelsen af de tre baltiske nationer i 90’erne, har resulteret i at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse er lille. Det betragtes af nogle investorer som en ulempe, mens andre ser det som en fordel, fordi omsætteligheden hermed er bedre. Antallet af potentielle købere er større, fordi købers kapital ikke behøver at være så stor ved hver transaktion. (Det fungerer lidt ligesom et aktieselskab, der splitter sine aktier for at øge omsætteligheden.)

Ejendomsmarkedet:
Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen. Ejendommene er spredt over større geografiske områder, hvorfor en storm, skadedyrsangreb eller andre sygdomme vil have en begrænset indvirkning for den enkelte investering. Spredningen gør også, at investor kan udnytte lokale forskelle i afsætningen af træprodukter.

Jagt i de baltiske skove.
Der er gode jagtmuligheder i Baltikum, men jagtreglerne er komplicerede og man skal typisk være medlem af en lokal jagtforening for at gå på jagt. Jesper Kjær ApS rådgiver ikke om konkrete jagtmuligheder, men er naturligvis behjælpelig med informationskanaler, hvis det ønskes.

Erhvervelse af skov i Baltikum.
Mange skove er allerede i privat eje i Baltikum. De er udmatrikulerede og ejerskab m.v. er registreret i officielle grundbøger. Udlændinge har adgang til at investere i skove i Baltikum. Det gøres typisk igennem et lokalt selskab (svarende til et ApS), der oprettes til formålet.

Formidling af skove.
Jesper Kjær ApS har formidlet landbrug i Polen og de tre baltiske lande siden 2003 og har igennem årene udviklet et stort og effektivt netværk. Vi har direkte kontakt til mange skovejere der vil, eller overvejer, at sælge skovparceller. Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til formidling af skove i Baltikum, direkte fra ejer til investor. Vi kan altid tilbyde at formidle både mindre parceller eller et stort antal hektar skov i Baltikum.


Skove til salg:

Her finder du et udvalg af skove til salg  , men kontakt os, hvis du selv har konkrete ønsker.

  Tilbage