Skove er attraktive og bæredygtige investeringsmuligheder.


Er du klimabevidst investor?

Så er skov en interessant investeringsmulighed, der er værd at overveje.

Skove er de største kulstofreservoir.
Verdens skove og det globale klima er tæt forbundet: Skove er gigantiske kulstofreservoirer; de er med til at kontrollere vandets kredsløb og dermed vejret.
Skove, der dækker næsten en tredjedel af al jord på Jorden, er afgørende for levebrød og job, levesteder for dyr, jord- og vandbevarelse og kulstoffangst og -lagring. Siden 1990 har verden mistet 129 millioner hektar skov - et område, der næsten svarer til Sydafrikas størrelse.
Skove er det største kulstofreservoir på land. Skove absorberer 7,6 milliarder tons CO2 årligt på verdensplan og lagrer kulstoffet i deres biomasse. Dette gør dem afgørende for klimaet.

Skove er hjemmet for livet.
Skove er vigtige for klimaet og naturen. De opbevarer og transporterer gigantiske mængder ferskvand, beskytter kysterne mod oversvømmelser og forhindrer jorderosion og ørkendannelse. Samtidig huser verdens skove over 80 procent af alle paddearter, 75 procent af fuglearter og 60 procent af pattedyrarter.

Skove er attraktive og bæredygtige investeringsmuligheder.
Gamle naturskove er vigtige for klimaet, men du kan også gøre en forskel ved at investere i skovbrug. Skovbruget producerer træ til træindustrien, som blandt andet har brug for mere og mere træ til bæredygtigt byggeri. Du bliver en del af en "bæredygtig fødekæde", samtidig med at du får et rimeligt afkast af investeringen plus økonomisk gevinst.

Erhvervelse af skov i Baltikum.
Mange skove er allerede i privat eje i Baltikum. De er udmatrikulerede og ejerskab m.v. er registreret i officielle grundbøger. Udlændinge har adgang til at investere i skove i Baltikum. Det gøres typisk igennem et lokalt selskab (ApS), der oprettes til formålet.

Formidling af skove.
Jesper Kjær ApS har formidlet landbrug i Polen og de tre baltiske lande siden 2003 og har igennem årene udviklet et stort og effektivt netværk. Vi har direkte kontakt til mange skovejere der vil, eller overvejer, at sælge skovparceller. Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til formidling af skove i Baltikum, direkte fra ejer til investor. Vi kan altid tilbyde at formidle både mindre parceller eller et stort antal hektar skov i Baltikum.


Skove til salg:

Her finder du et udvalg af skove til salg  , men kontakt os, hvis du selv har konkrete ønsker.

  Tilbage