Attraktive bæredygtige investeringer og socialt ansvar


Investering i skov i Baltikum ?

Passer det til min langsigtede bæredygtige portefølje ?

I de baltiske lande vokser hovedsageligt fyr, gran og birk i deres naturlige udbredelsesområde. De er derfor mindre modtagelige over for sygdomme, insekter og katastrofer.
Tilbageleveringen af ejendom til de oprindelige ejere, efter genskabelsen af de tre baltiske lande i 90’erne, har resulteret i at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse er lille. Det betragtes af nogle investorer som en ulempe, mens andre ser det som en fordel, fordi omsætteligheden hermed er bedre. Antallet af potentielle købere er større, fordi købers kapital ikke behøver at være så stor ved hver transaktion.

Skovselskaberne i de baltiske lande har et højt teknologisk niveau lige fra computerbaseret skovforvaltning inklusive omfattende GIS-applikation og luftfotoanalyse til moderne hydrauliske skovmaskiner og håndtering.

Der er gode muligheder for at optimere på driften. Det unikke ved skovdrift er at træerne vokser uafhængigt af den økonomiske udvikling i samfundet og man kan time sin høst efter den aktuelle økonomiske situation og udbud/efterspørgsel.

Med andre ord; man behøver ikke at høste på et helt bestemt tidspunkt som det er tilfældet for f.eks. landbrug, men man kan høste når man vurderer at situationen og priserne er gode eller akkumulere skovens tilvækst og dermed skabe merværdi i skovselskabet. Det giver også gode muligheder for at optimere i forhold til skat.

Man kan forvente en konjunkturgevinst over tid. Igennem de seneste mange år har skovpriserne været stigende. I praksis afgøres skovens handelspris af udbud/efterspørgsel i det lokale område hvor ejendommene er beliggende, træets kvalitet og af hvor meget man har høstet over tid.

Investering i skov kan udover at være en attraktiv investering også give god samvittighed. Vælger du det rigtige projekt kan du være med til at investere i et bæredygtigt koncept eller du kan købe din egen skov og selv styre udviklingen. Det koster ikke meget også at tage hensyn til biodiversitet, et rigere dyreliv, optagelsen af CO2. Man kommer langt med lidt omtanke.

Hele verden har i øjeblikket deres øjne rettet mod klimaet, så skovinvesteringer går en lys fremtid i møde ligesom f.eks. vindmøller og solcelleanlæg mv. som ligger naturligt sammen i en bæredygtig portefølje.

Jesper Kjær ApS har formidlet landbrug i Polen og de tre baltiske lande siden 2003 og har igennem årene udviklet et stort og effektivt netværk. Vi har direkte kontakt til mange skovejere der vil, eller overvejer, at sælge skovparceller. Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til formidling af skove i Baltikum, direkte fra ejer til investor. Vi kan altid tilbyde at formidle både mindre parceller eller et stort antal hektar skov i Baltikum.


Skove til salg:

Her finder du et udvalg af skove til salg  , men kontakt os, hvis du selv har konkrete ønsker.

  Tilbage