Investering i skovland.

Baltisk skov.
En investeringsmulighed, der er klar til vækst.

Den globale udvikling vil fremover fokusere mere og mere på klimaudfordringer og -muligheder. Den vil se på begrænsede naturressourcer og folks adgang til dem.

Baltisk skovland er en investeringsmulighed med vækstpotentiale, der stille og roligt har udviklet sig siden den fredelige revolution i Østeuropa i 1989.

Jesper Kjær ApS har udviklet og formidlet investeringsprojekter i Polen, Litauen, Letland og Estland siden 2001 og landbrugsjord siden 2003. Gennem årene har vi udviklet et stort og effektivt netværk, som vi samarbejder intensivt med for at give de bedste tilbud til vores investorer.

Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til formidling af skove i Baltikum, direkte fra ejer til investor.

Mens investering i skovjord har været en populær trend i mange europæiske lande i årtier, er det en relativt ny strategi og udvikling i de baltiske lande. Baltikum er dækket af tæt træ af høj kvalitet, en værdifuld ressource for regionens robuste skovproduktindustri.

Som et voksende, gunstigt marked repræsenterer Baltikum en reel mulighed for dem, der ønsker at investere i skovjord.

Baltiske skove har en høj produktivitet. På grund af miljøet og landskabet, som er ideelt til at dyrke skove, kan træer potentielt blive mere end 30 meter i højden. Disse skove kan producere en utrolig stor mængde tømmer, i gennemsnit 180-240 kubikmeter per hektar om året. Til reference, skandinaviske lande gennemsnit kun cirka 120 kubikmeter per hektar om året.

Baltikum har i de senere år udviklet sig til et attraktivt marked for skovinvesteringer som et grønt og bæredygtigt alternativ til de mere traditionelle investeringstyper. Udsigten til stabile afkast, lav risiko, positiv likviditet og ikke mindst en klimavenlig profil gør det til et attraktivt investeringsobjekt.

I Baltikum koster en hektar skov i gennemsnit 7-10.000 EURO, mens en hektar tilsvarende skov koster 4-6 gange mere i Vesteuropa. Så man får meget skov for pengene i Baltikum.

Ud over prisniveauet og den høje produktivitet i baltiske skove kan vi give potentielle investorer ryddet, tidligt voksende, midaldrende eller blandet skovland.

Træer vokser uanset konjunkturcyklussen. Træerne har en naturlig, organisk vækst på ca. 3% om året og det unikke ved skovbruget er, at man kan udskyde eller fremrykke sin høst afhængig af de aktuelle priser på tømmer. Er priserne fx lave i nogle år, så kan man spare væksten til år med bedre priser.

Tilbageleveringen af ejendom til de oprindelige ejere, efter genoprettelsen af de tre baltiske nationer i 90'erne, har resulteret i, at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse er lille. Det betragtes af nogle investorer som en ulempe, mens andre ser det som en fordel, fordi dets omsættelighed er bedre. Antallet af potentielle købere er større, fordi købers kapital ikke behøver at være så stor for hver transaktion.

Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen.

Investeringsstrukturen er enkel og gennemsigtig, hvor investor typisk ejer sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab (svarende til et Ltd). Dette sikrer, at du som investor til enhver tid kan beslutte at øge din investering eller foretage en hel eller delvis exit. Denne struktur giver også gode muligheder for optimering i forhold til skat.

Vi hjælper private investorer og investeringsfonde med at finde og erhverve de skov- og landbrugsgrunde eller et sæt jordlodder, der passer til deres portefølje. Vi har direktet til ejendomsejerne og har konstant en bred vifte af skovinvesteringer at foreslå.


Skove til salg:

Her finder du et udvalg af skove til salg  .

  Tilbage