Landbrug til forpagtning


Vejen til egen gård; starter måske med forpagtning:

Rigtig mange unge landmænd vil gerne være selvstændige, .... men det er efterhånden så svært at finansiere, at drømmen - for de fleste - forbliver en drøm.

'Sådan som det ser ud i dag', har unge landmænd tre muligheder for at blive chef for eget landbrug: De er enten privilegeret med en god solid startkapital, de starter i det helt små .... eller de tænker alternativt.

Størrelsen på konkurrencedygtige landbrug i dag gør, at en ung landmand skal have millioner af kroner for at kunne købe en gård. Oven i det kommer penge til at starte og drive selve produktionen. Summer, som meget få unge landmænd har stående på kontoen.

Før finanskrisen var der en låneeufori i landbruget. Renten var lav og jordpriserne det samme. Denne generelle optimisme i samfundet satte finanskrisen en brat stopper for og bankerne lukkede for kreditterne. Bankerne blev meget mere forsigtige, når det kom til at låne penge ud – i særdeleshed til unge landmænd med ambitioner om egen gård.

Det sværeste er simpelthen at mobilisere penge nok, til at finansiere overgangen til at blive selvstændig landmand.

'Det er nye tider', hvilket kræver at unge landmænd må tænke i nye baner, hvis drømmen om egen gård og egne marker skal blive til noget. Man må være åben over for, at vejen dertil ikke nødvendigvis forløber som for 20 år siden. Vi opfodrer unge landmænd med mod på livet, til at gør sig seriøse overvejelser over nye og alternative modeller for ejendomsovertagelse og nye måder at tænke landbrug på.

Vi finder det konstruktivt, at betragte vejen til egen gård i etaper frem for i det traditionelle alt-eller-intet perspektiv. At investere i produktionen først og sætte sin viden og sit produktionspotentiale i spil kan være en interessant start. Så kan man senere investere i jord og bygninger, når man har konsolideret driften. Sammensætningen af investeringer kan bygges forskelligt op, hvor forskellige elementer vægtes forskelligt, alt efter ens investeringsprofil og ambitioner.

En fornuftig vej frem kan være at forpagte og drive en landbrugsejendom, der allerede er i privat besiddelse, og aftale en forkøbsret på bestemte betingelser. På den måde kan du som ung landmand udnytte og videreudvikle din faglige viden og dygtighed, mens det er andre der ejer jorden. Man skal således, i begyndelsen, kun investere i sit produktionsudstyr og kan så lettere komme op på en bæredygtig størrelse. Man har mulighed for at tjene penge på driften, konsolidere sig og bevise over for banken at projektet er profitabelt, inden man investerer i de dyre hektar. Det kan være en attraktiv ide at investere sin fremtid, eller en periode af ens liv i udlandet, hvor rammebetingelserne for landbrug måske er en tak mere lukrative.

Der er i disse tider muligheder for dette grundet et igangværende generationsskifte.

Vi har formidlet landbrug siden 2003 og har kontakt til flere lokale landmænd der er villige til at forpagte sit landbrug ud. Efter en periode på f.eks. fem år, hvor man har haft tid til at konsolidere sig, kan man så udnytte sin forkøbsret og eventuelt begynde en glidende overtagelse.

Der findes mange forskellige investeringsmuligheder. Vi formidler hovedsageligt landbrug der er over 500 ha, men vi kan tilbyde løsninger i alle størrelser.


Klik her for yderligere informationer og uddybning.


Kontakt os; så vi kan finde den bedste løsning for dig:

Jesper Kjær,
telefon: +45 5136 1495,
e-mail: jk@jkaps.dk