Introduktion til landbrug i LetlandLetland er det midterste af de tre baltiske stater, som genvandt uafhængighed i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991. Slavisk talende mindretal, flest russere, udgør over en tredjedel af befolkningen, og de behersker en betydelig del af det private erhvervsliv.

Efter Sovjetunionens annektering af de baltiske lande i 1940 kom Letland til at indgå i den sovjetiske planøkonomi. Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 genindførtes markedsøkonomi. Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi efter uafhængigheden i 1991 medførte et voldsomt produktionsfald både i industri og i landbrug med stor arbejdsløshed og et generelt fald i levestandarden til følge.

Letland er en demokratisk, parlamentarisk republik. Forfatningen er fra 1922. Den blev genoprettet 1993 og ændret i 1997. Det dominerende sprog er lettisk, der tales af ca. 59% af befolkningen (2005). Fra 1989 er lettisk landets eneste officielle sprog. Russisk tales af ca. 29%.

I marts 2004 blev Letland medlem af NATO og den 1. maj blev landet medlem af den Europiske Union, sammen med 9 andre øst- og centraleuropæiske lande.

Letland gennemførte en ekspansiv økonomisk politik, baseret på låntagning. Væksten var ikke basseret på produktion og eksport, men i byggeri, boliger og luksusforbrug og da boblen sprang, blev skaden så meget større, da den underliggende produktion var begrænset og de lettiske husholdningers opsparing ringe.

Den globale økonomiske krise ramte Letland hårdt. Alene i 2008 faldt BNP med 10,5% fulgt af et yderligere fald på 17,8% i 2009. Arbejdsløsheden steg fra 7% i december 2008 til 14,3% i marts 2009 og videre til 22,3% i marts 2010, og ungdomsarbejdsløsheden blev næsten fordoblet til 44,9%. Den højeste arbejdsløshed i EU.

Letland er ved at genvinde det økonomiske momentum. Fra 2011 til 2013 var den gennemsnitlige vækst i den lettiske økonomi på 4,7% årligt. Letland var dermed blandt de hurtigste voksende økonomier i EU. Vi vurderer at det lige nu er et godt tidspunkt at investere i lettisk landbrug.

Landbrug udgør omkring 4% af BNP og beskæftiger 15% af befolkningen. Landbruget beskæftiger sig fortrinsvis med husdyravl, desuden korndyrkning, sukkerroer, kartofler og grøntsager. Letlands skovbrug er eksportorienteret, dels som råtræ, men også delvist som forarbejdet træ.

Letlands landskab er dannet af aflejringer fra sidste istid og er helt overvejende lavland med morænebakker samt NV-SØ-gående tunneldale og åse; kun få steder når bakkerne 300 m højde. Boniteten i landbrugsjorden varierer meget og det er en god ide at undersøge jordbundens sammensætning, dannelse og typeinddeling og at teste de underliggende lags profiler. Det er ikke tilstrækkeligt kun at vurdere og tage prøver af de øverste muldlag. Man kan opleve en temmelig let topmuld , men de underliggende lag gør jorden meget frugtbar, eller vice versa.

Det er stadig muligt at erhverve et stort og velfungerende landbrug i Letland. Jord kan købes til meget rimelige priser, men er jorden meget billig, er der ofte en grund til det. Man skal undersøge sagen grundigt, inden man skriver under.

Reglerne for køb af landbrug er blevet strammet. Typisk er det nu kun personer med landbrugsuddannelse og som lever af landbrug, der kan købe et landbrug, men det kan dog også ske ved at købe en lettisk virksomhed, som ejer landbrugsjord, eller en gård.

Her finder du aktuelle landbrug til salg    i Polen og Letland.