Nedenfor ses et udvalg af landbrug til salg i Polen, Litauen, Letland og Estland.

Kontakt os for yderligere information, aftale og fremvisning.

Hvis du ikke lige finder det du søger efter her på siden; så hører vi gerne fra dig, da vi har en række ejendomme undervejs, som endnu ikke er lagt ud på nettet.

De fleste transaktioner foregår som diskretionssalg, så det er derfor en god idé at være registreret i vort kartotek, uanset om du er køber eller sælger.Sag nr. L00055PL:

 • Ca. 850 ha agerjord, beliggende tæt på Østersøen og den polske / tyske grænse.

 • Ca. 300 ha ejet jord.
 • Ca. 540 ha ha lejet af det polske agentur for landbrugsejendom.

 • Optimal fugtighed, gunstige temperaturer i vækstsæsonen og god jordkvalitet giver en lang række muligheder for at dyrke afgrøder af god kvalitet.
 • Landbruget er i øjeblikket konventionelt drevet med grøntsager, frugt, bær og kornafgrøder.
 • Store hovedsageligt flade velkonsoliderede marker.
 • Velegnet til effektiv planteproduktion.

 • Gode landbrugsfaciliteter med airconditionlagre, standardlagre, værksteder og gårdbygninger, kontor- og arbejderboliger mv.
 • Nyt brønd- og vandingssystem.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00560PL:

418 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det nordøstlige Polen.
Ejeren tilbyder selskabets aktier til salg i en diskret transaktion.


Veldrevet og velbeliggende mælkeproduktionsejendom med en produktionskapacitet på ca. 450 stk. højtydende Holstein-Frieser malke køer plus kvier og kalve. I alt ca. 1.000 hoveder.

Driftsanlægget består af løsdriftsstalde, malkestald, lagerhuse, værksted og kontor, opført / renoveret fra 1997 til 2016.
Parallel malkestald for 2 x 14 køer.
Der er også plads til alle kvier og kalve i bygningsområdet.

Hele mælke- og dyreproduktionen finder sted i et bygningsområde med et godt potentiale for at opretholde et højt effektivitetsniveau. Der produceres mere end 11.000 liter mælk pr. ko pr. år. Mælken afhentes hver dag af det lokale mejeri, som har en stor indflydelse på mælkekvaliteten.

Ejendommen omfatter i alt 418 ha god, velholdt landbrugsjord i god drift med korrekt rotation, dyrkning og gødning.Konsolideringen af jorden er meget god, med størstedelen placeret omkring bygningsområdet eller inden for en acceptabel afstand derfra.

Ejendommen er på enhver måde egnet til fortsat udvikling med gode muligheder for udvidelse af eksisterende produktion.

Ejendommen udbydes til salg i fuld drift.

Der er ikke noget stuehus på ejendommen.

Sag nr. L00445PL:

630 ha veldrevet konventionel planteavlsejendom beliggende i Østersøregionen, i det nordøstlige Polen.

 • Ca. 630 ha veldrevet landbrugsjord.
 • Landbrugsarealerne er godt konsolideret, med store rationelt lettilgængelige marker.
 • God ensartet jordkvalitet, i et område med et gunstigt kystklima.
 • Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.
 • Vigtigste markafgrøder: hvede, raps og majs.
 • Meget velegnet til effektiv planteavl.

Ejendommen sælges uden bygninger.
Sælger tilbyder at udleje lager-, garage- og værkstedsfaciliteter, beliggende i nærheden af ejendommen.

Ejendommen er selskabsejet i en holdingstruktur.
Ejerne tilbyder virksomheden til salg i en diskret transaktion.

Se en billedserie her   Kontakt os for yderligere information  

Sag. nr. L00567LT:

Investering i landbrugsejendom i Litauen.

 • Et større landbrugsselskab i Litauen tilbyder investorer sikre og langsigtede investeringer i landbrugsejendom.

 • Der drives konventionel planteavl, på god landbrugsjord, i det sydvestlige Litauen.

 • Landbrugsselskabet har opereret i Litauen i mere end 20 år, har altid været i en god stabil drift og er stadig ejet af sine oprindelige udenlandske grundlæggere.

 • Selskabet tilbyder investorer at investere direkte i landbrugsjord og en langfristet driftsaftale på fordelagtige vilkår.

 • Investorerne tilbydes et fast afkast (ca. 2,5%-3,5%) af investeringen.
  Derudover kan investoren forvente at tjene på stigning i jordværdien.
  Fra 2011 til 2018 steg landbrugspriserne i Litauen mere end tre gange. Da der stadig er en stor forskel i sammenligning med andre EU-lande, forventes landbrugsjorden også at stige i fremtiden.

 • Virksomheden er kun interesseret i langsigtet samarbejde.
  Det er godt for investorer, fordi virksomheden ønsker at holde jord under de bedst mulige landbrugsforhold.

 • Efter underskrivelse af den langsigtede lejekontrakt kræver investering ikke mere indsats/tid fra investor.

Virksomheden tilbyder investeringen i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Ref. nr. L00582PL:

355 ha landbrugsejendom i det nordøstlige Polen til salg.

Ejendommen ligger i den sydlige del af den 1.100 ha store Orzysz-sø.
1.500 meter direkte - og 1.500 meter indirekte søkystlinje.

 • 354,9 ha ejet jord, heraf:
  • 307 ha naturskønne landbrugsområder
  • 32 ha skove og træer
  • 16 ha 'andet'
 • Bondegård, hvoraf:
  • en boligbygning med et areal på 400 m2 (6 lejligheder)
  • en administrativ og social bygning med et areal på 400 m2
  • garage og værkstedslokaler plus et halvtag med et areal på 350 m2 - udhus med et areal på 100 m2
  • tre stalde med et samlet areal på 3.500 m2 og overdækket halvtag med et areal på 1.400 m2
  • et tørfoderlager med et areal på 800 m2

Sø distriktet Masurien

Masurien er en af Europas rigeste kilder til uspoleret natur. Det er regionen, der har tilnavnet 'De tusind søers land' og 'Polens lunger' på grund af dets utallige naturlige skove, enge, vilde floder og store søer, der dominerer i landskabet.

Ud over de vidunderlige landskaber kan man nyde det rige dyreliv som bison, elg, hjort, sika rådyr, rådyr, dådyr, mofflon, vildsvin, kongeørn, hvidørn, fiskeørn, sort stork og mange flere, men også truede arter som los, ulv, ørnugle, rype, trærupe eller hasselryper.

Ejendommen er ejet i en holdingsstruktur.
Ejeren tilbyder ejendommen til salg i en diskret transaktion.

En unik og perfekt ejendom for den professionelle landmand og for den lidenskabelige naturelskere.

Nyd en lille billedserie her  

Kontakt os for yderligere information og besigtigelse  

Privat finansiering:

 • Kapitalbehov: 3-5 mil. EUR
 • Rente: 2-3% p.a.
 • Løbetid: 10-20 år.
 • Optagelse i PL-tingbog.

Sag. nr. L00542LT:

Veldrevet 600 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er næsten vandrette. Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 2/3 af jorden er privatejet.
  Ca. 1/3 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00533LT:

Veldrevet 700 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • Meget god jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, opdelt i 3 områder.
  (Intern afstand omkring 25 km)

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende.
  Velegnet til effektiv planteavl, grøntsags- eller kartoffelproduktion.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 4/7 af jorden er privatejet.
  Ca. 3/7 er forpagtet.

 • Ingen bygninger.

 • Meget gode adgangsveje.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00574LT:

Ejendommen består af:

 • 170 ha ejet jord.
  I øjeblikket udlagt til græsarealer.

 • Jordkvalitet er ca. 40 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Det er en blanding af kvaliteter (nogle områder med mere ler, nogle mere sandede). Markerne er ca. 10 km fra basen, totalt 6 marker kun i 2 områder (godt konsolideret). Der er ca. 5 km afstand mellem markerne.

 • Ca. 2,300 m2 driftsbygninger.
  (Generelt er dette en gammel gård til 170 køer.)

 • Ca. 130 stk kødkvæg.

 • Ingen maskiner.

Sag. nr. L00551LT:

Ca. 310 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • Privat ejendom:
  • Landbrugsareal - 262,79 ha
  • Skove - 31,56 ha (Kun 5 ha er god skov. Resten er lav værdi skov)
  • Vand - 6,51 ha (3 damme)
  • Bygninger - 3,57 ha
  • Have - 0,23 ha
 • Forpagtet jord:
  • Landbrugsareal - 8,10 ha
 • Jordkvaliteten er ca. 36-42 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.
 • Jorden er meget godt konsolideret (største afstand er 1-1,5 km fra gårdens centrum)
 • Bygninger:
  • 4 kvæg stalde
   • 1424 m2 for 100 kvæg
   • 950 m2 for 100 kvæg
   • 637 m2 for 42 kvæg
   • 303 m2 for 28 kvæg
  • Kornlager 555 m2 for 500 t
  • Halvtag 1778 m2

  • Beboelseshuse
   • 591 m2
   • 89 m2

  • Andre bygninger:
   • 2 vandboringer
   • Skure
   • Gylletanke (3 stk)
   • Ensilagesiloer (6 units)
   • Tankanlæg
   • Grøntsags lagerhuse
   • Drivhus
   • Sauna
 • Alle bygninger er ret nye og af god kvalitet.
 • Besætning
  • Ca. 100 malkekøer
  • Ca. 150-200 ungdyr
 • Ca 2 t mælk per dag
 • Malkeplatform (10 pladser)
 • Alt nødvendigt maskineri og udstyr

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00538LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom i østlige Litauen til salg.
Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • God jordkvalitet.

 • Velafrundede marker, beliggende omkring bygningsområdet.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv kornproduktion.

 • Jordbunden er holdt i god landbrugstilstand, i god kultur med passende dyrkning og gødning.

 • Ca. 30% af landet er privatejet.
  Ca. 70% er forpagtet.

 • Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Tilstrækkeligt maskinpark.

Sag. nr. L00550LT:

Ca. 1.200 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.


 • Juridisk ejer: aktieselskab (Objektet til salg).

 • Ca. 250 ha privat ejendom.

 • Ca. 950 landbrugsjord lejet af private udlejere.

 • Jorden er ret godt konsolideret. Den største afstand fra basen er 5-6 km.

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point ifølge litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi vurderer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sandblandet ler'.

 • Ca. 600 dyr i alt, hvoraf ca. 330 er malkekøer.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Godkendt for at få EU-støtte til maskiner. Det skal bruges indtil september 2020.

 • Mulighed for at erhverve mere jord.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00547LT:

Ca. 200 ha konventionel kødkvægs- og hesteavlsejendom til salg i vestlige Litauen.

 • Ca. 100 ha privat ejendom.

 • Ca. 100 ha forpagtet af staten.

 • De fleste af markerne ligger under 5 km fra gårdens centrum.

 • Fra god til meget god jordkvalitet:

  • Ca. 36 ha med ca. 35 point
  • Ca. 164 ha med ca. 50 point
   i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.

 • Mulighed for at erhverve ca. 150 ha mere jord.

 • Ca. 200 stk kvæg og ca. 50 heste.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Der er ingen EU-forpligtelser.

 • Godt stuehus og sauna inkluderet.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00516LT:

Veldrevet 1.000 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Vel runderede marker, i et lidt kuperet terræn.

 • Ca. 1/3 af jorden er privatejet. Ca. 2/3 er forpagtet.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Gode kontor-, værksted-, garagefaciliteter.

 • Nye korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00541LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Store velrunderede marker, nærmest beliggende i et kompleks.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Ca. 1/5 af jorden er privatejet.
  Ca. 4/5 er forpagtet.

 • Gode kontor-, værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


SOLGT

Sag nr. L00566LV:

500 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland


Heraf er ca. 360 ha ejet agerjord og ca. 28 ha forpagtet agerjord.

Dyrkningssikker lerjord i god landbrugsmæssig drift med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.

Godt stuehus på 110 m2. Totalrenoveret i 2014.
Rundbuehal / plansilo på 1000 m2. Nybygget i 2008.
Stålbuehal / maskinhus på 850 m2. Nybygget i 2014.
Godt veldisponeret maskinpark medfølger.


Alt i god kvalitet og orden.
Komplet igangværende virksomhed. Let at overtage.

Ejendommen er tysk ejet gennem en holdingstruktur og sælges på grund af generationsskifte.

Ejeren tilbyder landbrugsvirksomheden til salg i en diskret transaktion.

SOLGT

Sag nr. L00482LV:

146 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland

Ca. 146 ha god dyrkningssikker lerjord, konsolideret i et kompleks, kun gennemskåret af afvandingskanaler.

Jorden er i god landbrugsmæssig drift med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.

Ingen bygninger eller maskiner.

Se en præsentation her  
Se en billedserie her  

Meget velegnet som investeringsobjekt.

Eksempel:

 • Ved at forpagte jorden ud, vil der være et direkte afkast på ca. 2,5 til 3 pct.
 • Over de sidste 12 år har prisstigningen været på ca. 13 pct årligt.


Ejendommen er dansk ejet gennem en holdingstruktur og sælges på grund af generationsskifte. Ejeren tilbyder landbrugsvirksomheden til salg i en diskret transaktion.
Kontakt os for yderligere information  SOLGT

Sag nr. L00026PL:

 • Ca. 400 ha agerjord, der ligger meget tæt på den polske / tyske grænse.

 • Ca. 170 ha ejet jord.
 • Ca. 230 ha ha lejet af det polske agentur for landbrugsejendom.

 • Landbruget er konventionelt drevet med kornafgrøder.
 • Store hovedsageligt flade velkonsoliderede marker.
 • Velegnet til effektiv planteproduktion.

 • Faciliteter med lagre, værksteder og gårdbygninger.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


SOLGT

Sag nr. L00035PL:

En enestående planteavlsejendom, bestående af ca. 1000 ha vel arronderet landbrugsjord, landbrugsbygninger og et palads.

Af de ca. 1000 ha er over 980 ha godt dyrket landbrugsjord i en meget god kultur.

Driftsselskabet ejer ca. 600 ha landbrugsjord, og forpagter yderligere ca. 400 ha indtil 2023. Der foreligger en forkøbsret til den forpagtede jord.

En særdeles veldrevet og dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med meget god jordkvalitet.

Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og sukkerroer.

Placeringer til en eksisterende vindmøllepark med 17 stk. Vestas V112-3.075 MW vindmøller og en transformerstation er udlejet.


Se præsentation her   Kontakt os for yderligere information