Sag. nr. L00629LT:

330 ha konventionel agerbrug i det østlige Litauen, til salg.
Interessant for den nystartede landmand.

Ejerene tilbyder selskabets til salg i en diskret transaktion.

 • Planteproduktion på ca. 330 ha landbrugsjord, hvoraf
  • ca. 120 ha er ejet af landbrugsselskabet,
  • ca. 30 ha er lejet af staten (25 års kontrakt),
  • ca. 180 ha er lejet af private

 • Meget velkonsolideret. Velegnet til effektiv planteavl.

 • Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning

 • Gamle bygninger. De fleste af dem er ret ubrugelige

 • Veldisponeret maskinpark

Vigtigste markafgrøder: Vinterhvede og vinterraps.

Grundet de begrænsede startkapitalkrav kan driften være særlig interessant for den unge landmand. Der er god mulighed for at udvide driften, da yderligere jord kan lejes eller købes i området til rimelige priser.


Sag. nr. L00616LT:

Meget attraktivt og veletableret planteproduktionsselskab til salg i Litauen.
Ca. 1.400 ha fremragende landbrugsjord.

Ejerene tilbyder selskabets til salg i en diskret transaktion.

 • Gården driver planteavl på ca. 1.400 ha landbrugsjord, hvoraf langt den største del er ejet.

 • Meget velkonsolideret og effektiv ejendom

 • Det samlede landbrugsareal er holdt i god landbrugsmæssig stand, med korrekt rotation, dyrkning og gødskning

 • Meget gode, renoverede bygninger og nyere siloer

 • Veldisponeret maskinpark

 • Lille og effektiv medarbejderstab

Vigtigste markafgrøder: Vinterhvede, raps og bønner.

En særdeles veldrevet og dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med meget god jordkvalitet.


Ref. nr. L00618PL:

Konventionelt mælke- og planteavl selskab til salg i det vestlige Polen.
Langfristet forpagtning af jord.
Ejeren tilbyder selskabets aktier til salg i en diskret transaktion.

 • Produktionsselskab i fuld drift.
 • Virksomheden producerer mælk fra ca. 450 stk Holstein-Frieser køer. I alt ca. 600 dyr.
 • Ca. 8,5 ha ejet grund med stalde, lager, garager, værksted og kontorfaciliteter. Heraf er der lager for ca. 4.000 T majs silage og ca. 2.000 T græs silage.
 • Ca. 1.300 ha forpagtet jord,
  hvoraf ca. 1.000 ha er agerjord under plov, ca. 150 ha er græs og engjord og ca. 150 ha er i et økoligisk EU program.
 • 30 år forpagtning, startende fra 2020.
 • Virksomheden er udstyret med alt nødvendigt maskineri til den løbende produktion.

Ejendommen er egnet til fortsat udvikling med gode muligheder for udvidelse af eksisterende produktion.

Begrænsede kapitalkrav. Langsigtet jordleje. Invester kun i produktionsfaciliteterne på dette tidspunkt. Vi vurderer, at der er en ganske god chance for at købe den lejede grund, på et senere tidspunkt.

Ref. nr. L00576LT:

650 ha landbrugsjord af bedste kvalitet i Litauen !


 • Ca 650 ha forpagtet landbrugsjord (med langtidskontrakt);
 • bedste region for planteavl i Litauen;
 • jorden er konsolideret i 3 områder;
 • Bygninger af god kvalitet. Stort indhegnet område;
 • Maskiner, som vil være tilstrækkelige til drift af op til 1.000 ha;
 • Erfarent personale

Sag. nr. L00551LT:

Ca. 310 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i det vestlige Litauen.

 • Privat ejendom:
  • Landbrugsareal - 262,79 ha
  • Skove - 31,56 ha (Kun 5 ha er god skov. Resten er lav værdi skov)
  • Vand - 6,51 ha (3 damme)
  • Bygninger - 3,57 ha
  • Have - 0,23 ha
 • Forpagtet jord:
  • Landbrugsareal - 8,10 ha
 • Jordkvaliteten er ca. 36-42 point, i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi estimerer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sand blandet ler'.
 • Jorden er meget godt konsolideret (største afstand er 1-1,5 km fra gårdens centrum)
 • Bygninger:
  • 4 kvæg stalde
   • 1424 m2 for 100 kvæg
   • 950 m2 for 100 kvæg
   • 637 m2 for 42 kvæg
   • 303 m2 for 28 kvæg
  • Kornlager 555 m2 for 500 t
  • Halvtag 1778 m2

  • Beboelseshuse
   • 591 m2
   • 89 m2

  • Andre bygninger:
   • 2 vandboringer
   • Skure
   • Gylletanke (3 stk)
   • Ensilagesiloer (6 units)
   • Tankanlæg
   • Grøntsags lagerhuse
   • Drivhus
   • Sauna
 • Alle bygninger er ret nye og af god kvalitet.
 • Besætning
  • Ca. 100 malkekøer
  • Ca. 150-200 ungdyr
 • Ca 2 t mælk per dag
 • Malkeplatform (10 pladser)
 • Alt nødvendigt maskineri og udstyr

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00538LT:

Veldrevet 1.100 ha konventionel planteavlsejendom i østlige Litauen til salg.
Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • God jordkvalitet.

 • Velafrundede marker, beliggende omkring bygningsområdet.

 • Områderne er hovedsageligt flade eller svagt bølgende. Velegnet til effektiv kornproduktion.

 • Jordbunden er holdt i god landbrugstilstand, i god kultur med passende dyrkning og gødning.

 • Ca. 30% af landet er privatejet.
  Ca. 70% er forpagtet.

 • Gode værksted-, garage-, korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Tilstrækkeligt maskinpark.

Sag. nr. L00550LT:

Ca. 1.200 ha konventionel mælke- og planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.


 • Juridisk ejer: aktieselskab (Objektet til salg).

 • Ca. 250 ha privat ejendom.

 • Ca. 950 landbrugsjord lejet af private udlejere.

 • Jorden er ret godt konsolideret. Den største afstand fra basen er 5-6 km.

 • Jordkvaliteten er ca. 45 point ifølge litauisk jordkvalitetssystem.
  Vi vurderer, at jordkvaliteten svarer til 'Grov sandblandet ler'.

 • Ca. 600 dyr i alt, hvoraf ca. 330 er malkekøer.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Godkendt for at få EU-støtte til maskiner. Det skal bruges indtil september 2020.

 • Mulighed for at erhverve mere jord.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00547LT:

Ca. 200 ha konventionel kødkvægs- og hesteavlsejendom til salg i vestlige Litauen.

 • Ca. 100 ha privat ejendom.

 • Ca. 100 ha forpagtet af staten.

 • De fleste af markerne ligger under 5 km fra gårdens centrum.

 • Fra god til meget god jordkvalitet:

  • Ca. 36 ha med ca. 35 point
  • Ca. 164 ha med ca. 50 point
   i henhold til litauisk jordkvalitetssystem.

 • Mulighed for at erhverve ca. 150 ha mere jord.

 • Ca. 200 stk kvæg og ca. 50 heste.

 • Virksomheden har alle de nødvendige bygninger og maskiner.

 • Der er ingen EU-forpligtelser.

 • Godt stuehus og sauna inkluderet.

Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag. nr. L00516LT:

Veldrevet 1.000 ha konventionel planteavlsejendom til salg i centrum af Litauen.

 • God jordkvalitet.

 • Vel runderede marker, i et lidt kuperet terræn.

 • Ca. 1/3 af jorden er privatejet. Ca. 2/3 er forpagtet.

 • Jorden er holdt i en meget god landbrugsmæssig stand, i god kultur, med korrekt dyrkning og gødning.

 • Centralt beliggende gårdanlæg, med gode velholdte kvalitets bygninger.

 • Gode kontor-, værksted-, garagefaciliteter.

 • Nye korntørrings- og lagerfaciliteter.

 • Velorganiseret maskinpark.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


Sag nr. L00566LV:

500 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland


Heraf er ca. 360 ha ejet agerjord og ca. 28 ha forpagtet agerjord.

Dyrkningssikker lerjord i god landbrugsmæssig drift med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.

Godt stuehus på 110 m2. Totalrenoveret i 2014.
Rundbuehal / plansilo på 1000 m2. Nybygget i 2008.
Stålbuehal / maskinhus på 850 m2. Nybygget i 2014.
Godt veldisponeret maskinpark medfølger.


Alt i god kvalitet og orden.
Komplet igangværende virksomhed. Let at overtage.

Ejeren tilbyder landbrugsvirksomheden til salg i en diskret transaktion.


Attraktiv skovinvestering i Baltikum.
Et interessant alternativ for investorer, der er på jagt efter nye investeringstyper.

Vi formidler skove i Estland, Letland og Litauen.

Jesper Kjær ApS har udviklet og formidlet investeringsprojekter i Polen og de tre baltiske lande siden 2001 og formidlet landbrug siden 2003. Vi har igennem årene udviklet et stort, effektivt og lokalt netværk.

Verden fokuserer i øjeblikket på klimaet, så skovinvesteringer går en lys fremtid i møde. Naturligt, i en bæredygtig portefølje, sammen med f.eks. vindkraft- og solenergiinvesteringer.

Vi tilbyder vores viden, erfaring og netværk til din erhvervelse af skove i Baltikum.

Vi kan altid tilbyde både mindre parceller eller et stort antal hektar skov i Estland og Letland.

SOLGT

Sag nr. L00482LV:

146 ha planteavlsejendom beliggende i Jekabpils distrikt i Letland

Ca. 146 ha god dyrkningssikker lerjord, konsolideret i et kompleks, kun gennemskåret af afvandingskanaler.

Jorden er i god landbrugsmæssig drift med korrekt rotation, dyrkning og gødskning.

Ingen bygninger eller maskiner.

Se en præsentation her  
Se en billedserie her  

Meget velegnet som investeringsobjekt.

Eksempel:

 • Ved at forpagte jorden ud, vil der være et direkte afkast på ca. 2,5 til 3 pct.
 • Over de sidste 12 år har prisstigningen været på ca. 13 pct årligt.


Ejendommen er dansk ejet gennem en holdingstruktur og sælges på grund af generationsskifte. Ejeren tilbyder landbrugsvirksomheden til salg i en diskret transaktion.
Kontakt os for yderligere information  SOLGT

Sag nr. L00026PL:

 • Ca. 400 ha agerjord, der ligger meget tæt på den polske / tyske grænse.

 • Ca. 170 ha ejet jord.
 • Ca. 230 ha ha lejet af det polske agentur for landbrugsejendom.

 • Landbruget er konventionelt drevet med kornafgrøder.
 • Store hovedsageligt flade velkonsoliderede marker.
 • Velegnet til effektiv planteproduktion.

 • Faciliteter med lagre, værksteder og gårdbygninger.


Ejeren tilbyder gården til salg i en diskret transaktion. Kontakt os for yderligere information  


SOLGT

Sag nr. L00035PL:

En enestående planteavlsejendom, bestående af ca. 1000 ha vel arronderet landbrugsjord, landbrugsbygninger og et palads.

Af de ca. 1000 ha er over 980 ha godt dyrket landbrugsjord i en meget god kultur.

Driftsselskabet ejer ca. 600 ha landbrugsjord, og forpagter yderligere ca. 400 ha indtil 2023. Der foreligger en forkøbsret til den forpagtede jord.

En særdeles veldrevet og dyrkningssikker ejendom. Landbrugsarealerne er godt runderet med rationelle lettilgængelige marker, med meget god jordkvalitet.

Vigtigste markafgrøder: Hvede, raps og sukkerroer.

Placeringer til en eksisterende vindmøllepark med 17 stk. Vestas V112-3.075 MW vindmøller og en transformerstation er udlejet.


Se præsentation her   Kontakt os for yderligere information