Formidling af landbrug i Litauen.


Forpagtning af landbrug i Litauen er måske noget for dig!

At investere i landbrug er en stor beslutning, uanset om man er førstegangskøber, vil investere i en ny ejendom eller udvide eksisterende aktiviteter.

Mange landmænd foretrækker at eje den jord de dyrker. Det er betryggende at have foden under eget bord og fuld kontrol med udviklingen. Mange føler at man bedre kan investere i forbedringer, når man selv ejer jorden. For mange er forventninger til konjunkturstigninger én af de meget motiverende faktorer.

Det er naturligvis absolut vigtigt, først og fremmest, at have styr på visioner og det faglige, men finansieringen er et helt centralt spørgsmål for mange. Derfor kan det være en god ide for nogle, i første omgang, at fokusere på driften. Har man først bevist at man kan tjene penge på driften, er bankerne mere villige til at finansiere en investering.

Derfor kan det være en god ide enten at kombinere ejerskab med forpagtning af landbrugsjord, eller at starte med at forpagte hele arealet. På den måde kan den kapital der er til rådighed investeres i driftsmidler og man kan fokusere på at drive landbrug i stedet for at være spekulant.

 • Fordel ved at eje
  • Konjunkturstigninger tilfalder ejer ved salg.
  • Nemmere at planlægge på meget lang sigt.
  • Jordbesiddelse op til harmoni for husdyrbrug gavner ofte i en kreditmæssig sammenhæng - finanssektoren foretrækker et stabilt harmoniareal.

 • Fordele ved forpagtning
  • Forpagtet jord er mindre forpligtende og indebærer en mindre risiko.
  • For unge landmænd kan forpagtning være første skridt på vejen mod at blive selvstændig.
  • Forpagtning tilbyder en lettere vej ud af erhvervet end ejerskab.
  • Ved at forpagte undgår landmanden at eksponere sig for risikoen for prisfald på jord, og den finansielle gearing vil være lavere end ved køb af jord. Forpagtningsafgiften kan således ud over at give produktionsretten til jorden også betragtes som en forsikringspræmie mod prisfald.

Jesper Kjær ApS er en alsidig udvikler og formidlervirksomhed. Ét af vores forretningsområder er formidling af landbrugsvirksomheder og udvikling af landbrugsprojekter i Litauen.

Vi lægger stor vægt på den personlige, individuelle service og rådgivning. Det skaber tryghed og tillid i samarbejdet, men er også en væsentlig kilde til det succesfulde resultat.

Vi sætter en ære i at være en engageret samarbejdspartner og vi har gjort det til vores varemærke at gøre det umulige muligt.

Kontakt os hvis du overvejer at investere i litauisk landbrug. Vi har kontakt til en bred vifte af landbrug der enten kan købes eller forpagtes.

Vi gør vores yderste for at identificere det rette investeringsobjekt og at sikre en succesfuld transaktion, ved i høj grad at gøre brug af det omfattende netværket, som vi har opbygget igennem de sidste 16 år.


  Tilbage