Svineproduktion - i PolenVi tilbyder projekter
for udvidelse af svineproduktion - i Polen.

Fra ide - til virkelighed.

Svineproduktionen i Danmark har aktuelt så vanskelige rammebetingelser, at tiden er inde til at gentænke produktionsformen. En løsning er, at en større del af værdikæden favnes af den enkelte landmand, men på en ny måde.

Vi foreslår; at den rentable landmand inkorporerer både de danske og polske fordele i sin organisation. Ved at have produktion af smågrise i Danmark og slagtesvin i Polen, kan den enkelte landmand drage fordel af både den danske ekspertise og de lavere omkostninger i Polen. Derved kan indtjeningen øges og man bliver mindre sårbar over for udsving i markedet. Den primære udfordring ved dette koncept, er både at find den rette samarbejdspartner, den rette beliggenhed og mulighed for de nødvendige tilladelser. Vi foreslår en etableret Polsk planteavler som samarbejdspartner, der så leverer foder og aftager gylle. På denne måde reduceres investeringens størrelse og kompleksitet væsentligt.


 • Fordele:
  • Minimal investering.
  • Byggeomkostninger: 40-50 % besparelse i forhold til Danmark.
  • Mulighed for investeringsstøtte.
  • Lønomkostninger: 50-75 % besparelse i forhold til Danmark.
  • Overskuelig transport afstand.
  • Planteavlere efterspørger animalsk gødning i Polen.
  • Mulighed for samarbejde med etableret planteavler.
  • Højere afregningspriser.
 • Vi tilbyder bl.a.:
  • Identificering af investeringsobjekt.
  • Screening for miljø tilladelse.
  • VVM og miljø tilladelse.
  • Byggetilladelse.
  • Foderleverancer
  • Gylleaftager
  • Bygningsindretning
  • Bygningskonstruktion
  • Lokal finansiering
  • Ansøgning om investeringsstøtte.
  • Organisering og management.

  • Nøglefærdigt produktionsanlæg.

Her finder du yderliger informationer og uddybning