Indtroduktion til landbrug i PolenPolen har siden kommunismens fald gennemgået en rivende udvikling, forstærket af sin indtræden i EU i 2004. Udviklingen har været båret af en naturlig organisk vækst skabt indefra, og denne positive udvikling ser ud til at fortsætte. Polens banker har traditionelt været meget konservative, og erhvervslivet er ikke ramt så hårdt under finanskrisen som så mange andre lande.

Priserne på landbrugsjord er steget markant siden 2004, og der har under finanskrisen ikke været tale om egentlige prisfald på jord.

Den føromtalte stærke udvikling i Polen generelt og en naturlig effektivisering af det polske landbrug, har fastholdt en positiv udvikling og interesse for investering i polsk landbrug. Eksperter skønner derfor, at der fortsat kan forventes store værdistigninger på jord i Polen i de kommende år.

Polen ligger kun få timers kørsel fra Danmark, og etablerer man sig i Polen, enten med sin hovedbedrift eller med gård nummer to, er det ikke længere væk, end at man kan holde den tætte kontakt ved lige.

Vi har gjort det til vores speciale at finde netop den type ejendom, en investor er interesseret i. Normalt holder vi et indledende møde med investor og snakker ønskerne og muligheder igennem. Det er jo som regel meget store investeringer, der er tale om, og hvis en investering i udlandet ikke bliver håndteret forsigtigt og korrekt, kan det risikeres at blive en dyr oplevelse.

Jesper Kjær ApS arbejder i investors interesse og der indgås forud for detaljerede oplysninger og fremvisning en konsulentaftale. Det vil sige; at investor betaler et honorar til Jesper Kjær ApS hvis det kommer til en transaktion.

Vi bestræber os på at gøre vores yderste for, at en investering bliver en succes ved i stor udstrækning at drage nytte af det netværk, vi har opbygget i Polen gennem de sidste 20 år.

Her finder du aktuelle landbrug til salg    i Polen og Letland.