Om landbrug i PolenPolen er det niende største land i Europa. Det grænser op til syv andre lande og til Østersøen. Størstedelen af landet er lavland.

I 1996 var 59% eller ca. 18,5 mio. ha af Polens samlede areal på 31,1 mio. ha udnyttet landbrugsareal. Heraf udgør agerjord langt den største del med 14,1 mio. ha, efterfulgt af enge på 2,8 mio. ha, vedvarende græs på 1,4 mio. ha. Af det udnyttede landbrugsareal udgør agerland i Polen 76%, hvor det tilsvarende tal for de gamle EU-lande kun er 56%.

Der dyrkes først og fremmest korn, specielt hvede og rug, og i mindre grad kartofler, foderafgrøder, sukkerroer, oliefrø og bælgplanter. For de fleste afgrøders vedkommende har produktionen i de senere år været lavere end før systemskiftet. Generelt ligger selvforsyningsgraden for de fleste afgrøder mellem 90 og 100%,

Polen er storproducent af landbrugs, gartneri og animalske produkter. Polen er næststørst i hele Europa inden for frugtproduktion - primært hindbær og ribs og æbler. Polen er verdens 2. største producent af rug og verdens 6. største producent af kartofler. Endelig har Polen en stærk position inden for svine- og mælkeproduktion, som verdens hhv. 7. og 11. største producent.

Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse på landbrug i Polen ligger på 8 ha (i forhold til et EU-gennemsnit på 18,7 ha). Der er en tendens til flere små og store bedrifter på bekostning af de mellemstore brug. På landsplan varierer bedrifternes størrelse fra et gennemsnit på godt 3 ha. i det sydlige Polen, til over 20 ha i det nordvestlige Polen. 95,5 % af den polske landbrugsjord bliver dyrket i den private sektor, hvoraf 87,7 % er familielandbrug.

En stor del af bedrifterne dyrkes stadig ekstensivt med et lavt forbrug af gødning og sprøjtemidler såvel som industrielle foderstoffer - i særdeleshed til kvæg. De mere kommercielt orienterede bedrifter, som bruger moderne metoder, er i stand til at konkurrere med bedrifter i EU, både hvad angår kvalitet og produktivitet. Disse bedrifters andel har været jævnt stigende. Andelen af kommercielle landbrug udgør nu 64,4% af den samlede landbrugsproduktion.

Landbrug i efterkrigstiden:

Det polske landbrug adskiller sig en del fra landbruget i de andre tidligere kommunistiske lande i Mellem- og Østeuropa, da landbruget aldrig blev fuldstændigt kollektiviseret. Flere på hinanden følgende kommunistiske regeringer accepterede til sidst den privatejede landbrugsbedrift som hovedhjørnestenen for fødevareproduktionen i Polen. De private brug har derfor haft stor betydning i hele efterkrigstiden. Statsbrugene havde omkring ¼ af jorden, og de private brug ca. ¾. Statsbrugene lå hovedsageligt i de områder, som Polen overtog fra Tyskland efter 2. Verdenskrig, og den gennemsnitlige størrelse lå på ca. 3300 ha. De private brug var meget små, normalt under 5 ha. Efter den politiske omvæltning i 1989 blev en stor del af statsbrugene privatiseret, udstykket og solgt, eller forpagtet til private landbrugere, og landbruget gennemgik en kraftig omstrukturering.

Kilder: Den danske ambassade og EU direktoratet.

Polens klima:

Polen har tempereret klima, men vejrforholdene er meget forskellige alt efter hvor i landet man befinder sig. Hvis man f.eks. tager Masurien i det nordøstlige Polen, ligner klimaet mere kystklima, fordi der blæser milde vinde fra Østersøen ned over området. Det betyder, at somrene ikke bliver for varme, og vintrene ikke for kolde, og det er derfor et godt klima til planteavl.

Allmetsat.com    er det muligt at få flere detaljer om nedbør, temperaturer, solskinstimer osv. i de enkelte områder i Polen.

Bonitets klassificering:

Her finder du en tilnærmet sammenligning af den polske bonitets klassificering    med andre europæiske standarder.

Aktuelle landbrug til salg:

Her finder du aktuelle landbrug til salg    i Polen og Letland.