Kort om landbrug i Letland


Drift af landbrug i udlandet kræver meget planlægning og tid.

Mange steder i Letland strækker der sig kornmarker dyrket af udenlandske landmænd, og der er flere projekter for etablering af kvæg- og svinebrug.

Letland har store områder med braklagt landbrugsjord og forholdsvis lave produktionsomkostninger.

Hvert land har sit eget særpræg.

Selv om Letland er medlem af den Europæiske Union, er den lokale lovgivning noget anderledes end i hjemlandet. Ligeledes kan dokumentationskrav fra det offentlige være forskellig fra det, man er vant til. Det allervigtigste, inden man går i gang med at drive en forretning i Letland, er at indse, at den skal drives i et fremmed land.

Selv om den lettiske lovgivning er i overensstemmelse med EU- forordninger og direktiver, så gælder der andre love end man er vant til i sit hjemland. Man oplever også væsentlige forskelle i de erhvervsmæssige traditioner og mentaliteten. Landbruget i Vesteuropa har udviklet sig i over hundreder af år, mens Letland først i de sidste to årtier er vendt tilbage til markedsvilkår. Og det er umuligt at undgå, at det påvirker borgernes holdning til erhvervslivet og forretningskulturen. Man skal også regne med, at der i Letland - især i landbrugssektoren - mangler kvalificeret arbejdskraft, som er i stand til at arbejde med store moderne maskineri og teknologier. Det betyder, at man skal investere en del tid og energi i uddannelse af sit personale.

Det er især vigtigt at styre sine investeringer og projekter. Landmænd har typisk høj faglig kompetence og stor tillid til folk, men mangler i nogle tilfælde lederkompetencer. Det letterne ofte har brug for, er en rollemodel, der overvåger, træffer beslutninger og bærer ansvar.

Landbrug i Letland er et perspektiv område.

Landmænds succeshistorie i Letland kan forklares ved, at Letland rummer mange muligheder. For det første kan der købes landbrugsjord for en forholdsvis god pris. For det andet kan man opnå et større udbytte, hvis man har moderne landbrugsmaskiner og dygtig virksomhedsledelse, fordi produktions- og arbejdskraft omkostningerne er forholdsvis lave i Letland. Dernæst kan forretningsfolk være trygge ved deres investeringer, for Letland er jo medlem af både EU og NATO.

Hertil kommer, at man i Letland kan søge EU-støtte til forskellige udviklingsprojekter.

Forretningsmulighederne for de udenlandske landmænd er gode, fordi landområderne i Letland stadig er relativt underudviklede. Her kan man for eksempel etablere intensiv landbrugsproduktion, herunder kvægopdræt, hvor man fremstiller produkter både til lokalt forbrug og til eksport. Man kan også forvente, at fremstilling og eksport af økologiske varer af høj kvalitet til de vesteuropæiske lande bliver et væsentligt indsatsområde, for landområderne i Letland er økologisk rene.


Her finder du aktuelle landbrug til salg    i Polen og Letland.