Erhvervelse af landbrug og skov.


Vi tilbyder ydelser til erhvervelse af landbrug og skove til private investorer og investeringsfonde.

Jesper Kjær ApS har udviklet og formidlet investeringsprojekter i Polen, Estland, Letland og Litauen siden 2001 og formidlet landbrugsjord siden 2003. Gennem årene har vi udviklet et stort, effektivt og lokalt netværk.

Værdien af landbrugsjord og skove i Baltikum vokser støt, men der er lang vej igen, før det når priserne i Vesteuropa. Jorden i Baltikum har i lang tid været en givende investering – og er det stadig i dag. De stigende priser på tømmer viser, at skovjorden ikke kun er en langsigtet investering, men også kan give årlige overskud fra skovenes naturlige vækst. Vi har altid en række mindre og større projekter at formidle, og vi søger aktivt at udvide vores jordportefølje for at imødekomme alle vores kunders behov.

Verden fokuserer i øjeblikket på klimaet, så skovinvesteringer går en lys fremtid i møde. Naturligvis i en bæredygtig portefølje, sammen med f.eks. vindkraft- og solenergiinvesteringer.

Vi hjælper private investorer og investeringsfonde med at finde og erhverve de skov- og landbrugsgrunde eller et sæt jordlodder, der passer til deres portefølje.

Vi har direkte kontakt til ejendommens ejere og har konstant et bredt udvalg at foreslå.

Investering i skov giver et stabilt afkast med en relativ lav risiko. Ud over et stabilt driftsoverskud kan man, over en årrække, forvente en markant konjunkturgevinst på en skovejendom. Igennem de seneste mange år har skovpriserne været stigende fordi industrien efterspørger mere og mere træ til sine produkter. I praksis afgøres skovens handelspris af udbud/efterspørgsel i det lokale område hvor ejendommene er beliggende, træets kvalitet og af hvor meget man har høstet.

Investeringsstrukturen er simpel og transparent, hvor investor typisk ejer sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab (svarende til et ApS). Dette sikrer, at man som investor selv kan beslutte at øge sin investering eller foretage en hel eller delvis exit på ethvert tidspunkt. Denne struktur giver gode muligheder for at optimere i forhold til skat.

Her finder du et udvalg af landbrug til salg    og  skove til salg  .

...... men kontakt os, hvis du har konkrete ønsker.  Tilbage