"Investering er mere end vindkraft og solenergi"

"Man kan ikke se skoven for træerne" ... ... en noget forslidt frase, der ofte bruges filosofisk, når nogen bliver så fikseret på detaljen, at de glemmer at se på helheden og måske går glip af de mange muligheder, som skoven rummer.


Er det en god ide at investere i skov?
....... Ja, men ikke alle kan se mulighederne.

Det kan betale sig at investere i skov – både set med de bæredygtige og de økonomiske briller.
Der er flere investeringsstrategier at vælg imellem. Man kan naturligvis vælge at investere passivt i fonde der allerede har skovinvesteringer i deres investerings portefølje, men det kan også være en god ide at komme tættere på processen, hvis man selv vil styre sine investeringer.

Investering i skov er en god ide, hvis man ønsker en god og sikker investering, en bæredygtig portefølje og vil gøre en forskel.

Investering i skov i Baltikum er en god ide, for her er der skove med høj biodiversitet, risikoen er lav, der er styr på ejendomsretten og træerne vokser uanset konjunktursvingninger. Samtidig er priserne på de baltiske skove stadigvæk konkurrencedygtige.

Skov er en del af de såkaldte alternative investeringstyper, og det at sætte penge i træer adskiller sig fra mere traditionelle investeringer ved ikke at være så følsomme over for den økonomiske udvikling i samfundet.

Investering i skov giver et stabilt afkast med en relativ lav risiko. Desuden spreder denne form for investering risikoen på en god måde, fordi den er fleksibel og ikke er påvirket af de samme faktorer som andre mere traditionelle investeringer. Salg af træ kan nemt tilpasses udbud og efterspørgsel. Hvis prisen på træ for eksempel et år er lav, kan man fælde mindre og lade træerne stå, indtil prisen er højere. Træerne stiger i værdi med alderen, fordi større træer kan bruges i forædlingsindustrien til f.eks. møbler, gulvplanker og papirmasse. Det tilovers blivende træ, der ikke egner sig til brug i træforædlingsindustrien, hakkes typisk i flis og sælges til kraftvarmeværker m.v.

Klimaet er én af verdens store udfordringer og alverdens investorer har for alvor fået øjnene op for mulighederne.

Med en investering med bæredygtigt fokus kan man, så at sige, få det bedste fra begge sider. Bæredygtigt fokus og afkast udelukker nemlig ikke hinanden. Med en investering i skov kan du kombinere investeringerne og drage fordel af ligheder og forskelligheder. Det kan f.eks. være naturligt at kombinere sine investeringer i skov med investeringer i vindkraft- og solenergi.

Baltikum, et attraktivt marked for skovinvestering.

Gennem de seneste år har Baltikum udviklet sig til et attraktivt marked for skovinvestering som et grønt og bæredygtigt alternativ til de mere traditionelle investeringer. Udsigten til stabile afkast, lav risiko, positiv likviditet, samt ikke mindst en klimavenlig profil, gør det til et attraktivt investeringsobjekt.

I Baltikum koster en hektar skov i gennemsnit 7-10.000 EURO, mens en hektar tilsvarende skov koster 4-6 gange mere i Vesteuropa. Man får altså meget skov for pengene i Baltikum.

Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen, når porteføljen skal tilpasses.

Investeringsstrukturen er simpel og transparent. Investor ejer typisk sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab (svarende til et ApS). Dette sikrer, at man som investor selv kan beslutte at øge eller mindske sine investeringer, afhængig af sine behov og interesser.

Skovinvestering i Baltikum kan således være en naturlig del af en bæredygtig portefølje og som ligger naturligt sammen med vindkraft og solenergi investeringer.

Uafhængig udvikler og formidlervirksomhed.

Jesper Kjær ApS er en uafhængig udvikler og formidlervirksomhed. Vi beskæftiger os med formidling af investeringsprojekter i Østeuropa, herunder formidling af store landbrug, herregårde, godser, skovejendomme og jagtejendomme i Polen, Estland, Letland og Litauen.

Vores position bygger på en dyb indsigt i de lokale muligheder ..... og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger. Vi har en indgående viden om markedsforhold og muligheder.

Vi er således den naturlige kontakt, hvis du søger en uafhængig rådgiver og formidler indenfor investering i Polen, Estland, Letland og Litauen.

I vores formidlingsvirksomhed arbejder vi diskret med at skabe forbindelse mellem interesserede købere og sælgere. Sammen med vore samarbejdspartnere har ekspertise indenfor alle almene og konkrete spørgsmål vedrørende ejendomshandel.

Skov- og landbrugsejendomme:

Her finder du et udvalg af   skove til salg     og   landbrug til salg   .

... ... men kontakt os, hvis du har konkrete ønsker.  Tilbage