Beleggen in bosgrond in de Baltische staten
Estland, Letland en Litouwen


Bent u op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke investeringsmogelijkheid?

Dan zijn bossen in Estland, Letland en Litouwen wellicht interessant voor jou.

Investeren in bos is een goed idee als u op zoek bent naar een goede en veilige investering, een duurzaam portfolio wilt en een verschil wilt maken.

Investeren in bossen in de Baltische staten is een goed idee, omdat hier bossen zijn met een hoge biodiversiteit, het risico laag is, er controle is over eigendomsrechten en de bomen groeien ongeacht cyclische schommelingen. Tegelijkertijd zijn de prijzen van de Baltische bossen nog steeds competitief.

Schotse den en rode spar zijn de twee boomsoorten die dominant zijn in de regio.

Bosbeleggingen worden gekenmerkt door een beperkt risico, met goede mogelijkheden voor een redelijk rendement. De gemiddelde groei van hout is ongeveer 3% per jaar en men kan dus rekenen op een stabiel bedrijfsinkomen.

Er zijn goede mogelijkheden om te optimaliseren wanneer de boom moet worden geoogst. U kunt nu oogsten, als u dat wilt, de groei sparen voor een latere oogst of de groei van het bos accumuleren en zo toegevoegde waarde creëren in het bosbedrijf. Het biedt onder andere goede mogelijkheden voor optimalisatie met betrekking tot belastingen.

Men kan een economisch voordeel verwachten op de lange termijn. De afgelopen jaren zijn de bosrijke gebieden gestegen en de afgelopen 2-3 jaar is de stijging opmerkelijk geweest. In de praktijk wordt de marktwaarde van het bos bepaald door vraag en aanbod in het lokale gebied waar de eigendommen zich bevinden, de kwaliteit van het hout en hoeveel er in de loop der tijd is geoogst.

Hout is een duurzame bron.
Als u investeert in bossen, helpt u om CO2 in de atmosfeer te verminderen, omdat bomen CO2 opnemen en binden totdat het afbreekt. Een gemiddelde Deen stoot 6-10 ton CO2 per jaar uit. 1-2 hectare bos is voldoende om deze hoeveelheid CO2 te binden.

Hout is een gewilde hulpbron.
U verdient geld met een bosinvestering omdat bomen worden gebruikt voor de productie van hout, dat verder wordt verwerkt in bijvoorbeeld de meubelindustrie. Het hout dat niet geschikt is voor de productie van hout wordt typisch versnipperd en gebruikt voor verwarming en elektriciteitsproductie.

De bossen van de Baltische staten.
De terugkeer van eigendommen naar de oorspronkelijke eigenaren, na de herstelling van de drie Baltische naties in de jaren '90, heeft geleid tot een klein gemiddeld eigendomsformaat. Het wordt door sommige investeerders beschouwd als een nadeel, terwijl anderen het zien als een voordeel omdat de onderhandelbaarheid beter is. Het aantal potentiële kopers is groter omdat het kapitaal van de koper bij elke transactie niet zo groot hoeft te zijn. (Het werkt een beetje als een naamloze vennootschap die haar aandelen splitst om de verhandelbaarheid te vergroten.)

De vastgoedmarkt.
Er is een goed functionerende, open en levendige vastgoedmarkt, en de kleinere eigendommen zijn snel verhandelbaar. Dit creëert flexibiliteit en liquiditeit in de investering. De eigendommen zijn verspreid over grotere geografische gebieden, waardoor een storm, plaag of andere ziekten een beperkte invloed zullen hebben op de individuele investering. De spreiding stelt de investeerder ook in staat om te profiteren van lokale verschillen in de verkoop van houtproducten.

Jagen in de Baltische bossen.
Er zijn goede jachtmogelijkheden in de Baltische staten, maar de jachtregels zijn ingewikkeld en u moet meestal lid zijn van een lokale jachtvereniging om te kunnen jagen. Jesper Kjær ApS geeft geen advies over specifieke jachtmogelijkheden, maar is natuurlijk behulpzaam met informatiekanalen indien gewenst.

Verwerving van bos in de Baltische staten.
Veel bossen zijn al in privébezit in de Baltische staten. Ze zijn geregistreerd en eigendom, etc. is geregistreerd in officiële kadasters. Buitenlanders hebben toegang om te investeren in bossen in de Baltische staten. Dit gebeurt meestal via een lokaal bedrijf (vergelijkbaar met een Ltd.) dat hiervoor wordt opgericht.

Bemiddeling van bossen.
Jesper Kjær ApS bemiddelt in landbouwgrond in Polen en de drie Baltische landen sinds 2003 en heeft in de loop der jaren een groot en efficiënt netwerk ontwikkeld. We hebben direct contact met veel bosbezitters die bospercelen willen verkopen of overwegen te verkopen. We bieden onze kennis, ervaring en netwerk aan voor de bemiddeling van bossen in de Baltische staten, rechtstreeks van eigenaar naar investeerder. We kunnen altijd bemiddelen bij zowel kleinere percelen als een groot aantal hectares bos in de Baltische staten.

Bossen te koop:
Als u op zoek bent naar een investering in Centraal- en Oost-Europa, kunnen wij u helpen de investering te vinden die bij uw behoeften past, de beste oplossingen te vinden.

De meeste transacties vinden plaats als discrete verkoop, dus het is een goed idee om in onze bestanden te worden geregistreerd, of u nu koper of verkoper bent.

    Engelstalige pagina: Bossen te koop  
    Duitstalige pagina: Bossen te koop  

  Rug