Analyse, 2018 - 2022:
Priser på landbrugsjord i Litauen

Se også: Analyse, 2011 - 2018: Priser på landbrugsjord i Litauen
Litauens agerjord: købs- og lejedynamik

I de seneste år har Litauens landbrugssektor vist en bemærkelsesværdig ekspansion, hvilket har ført til en konsekvent stigning i både jordkøbs- og lejepriser. Dette opsving understreger ikke kun sektorens dynamik, men indikerer også dens lovende potentiale for vedvarende vækst og langsigtet bæredygtighed.


Den første graf illustrerer den gennemsnitlige pris på agerjord til erhvervelse i Litauen over en femårig tidsramme. Startende ved 3.890 Euro pr. ha i 2018, skete der en beskeden stigning i 2019, hvilket banede vejen for mere markante spring i de efterfølgende år. I 2022 var omkostningerne steget til 5.012 euro pr. ha, hvilket betyder en betydelig vækst på næsten 30 % i hele perioden.

Dykker man længere ned i regionale data, viser der sig tydelige forskelle i jordpriserne på tværs af forskellige litauiske regioner. Den primære faktor, der bidrager til disse variationer, er jordens kvalitet.


I takt med den stigende tendens i jordkøbspriserne har lejesatserne for agerjord også fulgt en lignende bane. Illustreret i den anden graf begyndte omkostningerne pr. hektar ved 131 Euro i 2018 og steg til 241 Euro i 2022. Denne bemærkelsesværdige eskalering understreger den stigende efterspørgsel og iboende værdi forbundet med litauisk agerjord.


Flere faktorer kan tilskrives denne stigning:

  • Forbedrede landbrugspraksis og -teknologier: Modernisering og indførelse af nye teknologier har forstærket udbyttet og forbedret den overordnede kvalitet af produkterne, hvilket gør jorden mere værdifuld. På trods af prisstigninger på agerjord de seneste år er der stadig stor forskel i forhold til de øvrige EU-lande.
  • På trods af prisstigninger på agerjord de seneste år er der stadig stor forskel i forhold til de øvrige EU-lande.
  • Begrænset mængde agerjord til rådighed og en voksende interesse for landbrug er konkurrencen om førsteklasses landbrugsjord blevet intensiveret, hvilket driver priserne op.
  • Øget interesse fra udenlandske investorer i den litauiske landbrugssektor har ansporet efterspørgslen. Disse investorer ser potentiale i landets landbrugskapacitet og er ivrige efter at udnytte det europæiske marked.
  • Litauen har vist modstandsdygtighed over for ændrede klimamønstre, hvilket gør det særligt attraktivt for langsigtede landbrugsinvesteringer.

Som konklusion tegner de præsenterede data et optimistisk billede af Litauens landbrugsfremtid. Efterhånden som nationen fortsætter med at indføre avanceret landbrugspraksis og imødekommer stigende efterspørgsel, forventes værdien af dets agerjord at blive ved med at stige. Investorer, landmænd og politiske beslutningstagere bør notere sig disse tendenser og planlægge i overensstemmelse hermed for at udnytte sektorens fulde potentiale.