"Konceptet med bæredygtig investering"


Er det en god idé at investere i skove?

Ja, .... og med et mål om at bevare miljøet og mindske risikoen for klimaforandringer.

Konceptet med bæredygtig investering – eller investering med det formål at bevare miljøet og reducere risikoen for klimaændringer – har vundet indpas i de senere år. Skovinvesteringer er en central del af denne trend, der giver en unik mulighed for både at skabe økonomisk afkast og bidrage til bevarelsen af naturen.

Skove giver en række fordele, fra kulstofbinding til dyrelivshabitater til beskyttelse af vandskel. Som sådan kan investering i skovområder give investorer et positivt afkast af deres investering, samtidig med at det hjælper med at bevare og beskytte miljøet. Skovinvesteringer kan antage forskellige former, herunder direkte investeringer i skovland og træland, samt indirekte investeringer såsom timberland investeringsforeninger og trærelaterede børshandlede fonde.

Skovinvesteringer kan være en smart tilføjelse til en bæredygtig portefølje, da de har tendens til at give stabile afkast over lange perioder. Skovinvesteringer kan også kombineres med andre bæredygtige investeringer, såsom vindmøller og solcelleanlæg, for at skabe en mangfoldig, afbalanceret portefølje.

Kombinationen af skovinvesteringer med andre bæredygtige investeringer kan være med til at reducere risikoen og sikre, at porteføljen er veldiversificeret. For eksempel giver vindmøller og solcelleprojekter et hurtigt 'cash flow' og afskrivninger, mens skovinvesteringer giver et mere langsigtet, stabilt afkast. Når de kombineres i en portefølje, kan disse investeringer skabe en afbalanceret og diversificeret portefølje, der er velegnet til at imødekomme behovene hos bæredygtige investorer.

Ud over at give en balanceret portefølje kan skovinvesteringer også bidrage til det overordnede mål om at bevare miljøet. Da skove er nøglekomponenter i økosystemer, kan investering i dem bidrage til at bevare og beskytte miljøet. Ved at investere i skovområder kan investorer være med til at sikre, at skovene drives bæredygtigt, og at deres økologiske værdi bevares.

Samlet set er skovinvesteringer en smart tilføjelse til en portefølje, der giver investorerne en unik mulighed for både at generere økonomisk afkast og bidrage til bevarelsen af naturen. Når de kombineres med andre bæredygtige investeringer, såsom vindmøller og solcelleanlæg, kan skovinvesteringer give en afbalanceret og diversificeret portefølje, der er velegnet til bæredygtige investorer. Som sådan går skovinvesteringer en lys fremtid i møde i en verden af bæredygtige investeringer.

Uafhængig udvikler og formidlervirksomhed.

Jesper Kjær ApS er en uafhængig udvikler og formidlervirksomhed. Vi beskæftiger os med formidling af investeringsprojekter i Østeuropa, herunder formidling af store landbrug, herregårde, godser, skovejendomme og jagtejendomme i Polen, Estland, Letland og Litauen.

Vores position bygger på en dyb indsigt i de lokale muligheder ..... og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger. Vi har en indgående viden om markedsforhold og muligheder.

Vi er således den naturlige kontakt, hvis du søger en uafhængig rådgiver og formidler indenfor investering i Polen, Estland, Letland og Litauen.

I vores formidlingsvirksomhed arbejder vi diskret med at skabe forbindelse mellem interesserede købere og sælgere. Sammen med vore samarbejdspartnere har ekspertise indenfor alle almene og konkrete spørgsmål vedrørende ejendomshandel.

Skov- og landbrugsejendomme:

Her finder du et udvalg af   skove til salg     og   landbrug til salg   .

... ... men kontakt os, hvis du har konkrete ønsker.  Tilbage